Tillbaka till förstasidan

Stöd till vittnen

Ska du vara vittne i en rättegång?
Du kan få stöd av en person
som arbetar som vittnesstöd.

Vittnesstöden ska finnas
i domstolens väntsal
för att ge vittnen information och stöd.
Vittnesstödet ska också ge information och stöd
till den person som är offer för brott.

Domstolen ger mer information

Om du vill veta mer
om stöd till vittnen
kan du prata med den domstol
där rättegången ska vara.

Läs mer