Tietojen säilyminen rikosrekisterissä – milloin merkinnät poistetaan?

Seuraamus eli rangaistus määrittää sen, kuinka kauan rikos säilyy rikosrekisterissä ennen sen poistamista.

Tiedot, jotka poistetaan 3 vuotta päätöksen jälkeen

Rangaistusvaroitus (syyttäjän päätös olla nostamatta syytettä rikoksesta), jos henkilö oli rikoksen tekohetkellä alle 18-vuotias.

Tiedot, jotka poistetaan 5 vuotta tuomion, päätöksen tai hyväksynnän jälkeen

 • Kiinteämääräinen rahasakko, esimerkiksi ylinopeussakko
 • Päiväsakko
 • Porttikielto
 • Vankeusrangaistus, joka on jäänyt toteutumatta rikoslain 35 luvun 8 tai 9 §:n mukaisesti, tai sakon muuntorangaistus, joka on jäänyt toteutumatta sakon täytäntöönpanosta annetun lain 18 tai 21 §:n mukaisesti.
 • Ehdollinen tuomio, jos henkilö oli rikoksen tekohetkellä alle 18-vuotias.
 • Suojeluvalvonta, jos henkilö oli rikoksen tekohetkellä alle 18-vuotias.
 • Nuorisopalvelu, jos henkilö oli rikoksen tekohetkellä alle 18-vuotias.
 • Nuorisohoito tai määrääminen hoitoon päihdehuoltolain (1988:870) mukaisesti, jos henkilö oli rikoksen tekohetkellä alle 18-vuotias.
 • Tieto siitä, että henkilö todetaan vapaaksi seuraamuksesta rikoslain 30 luvun 6 §:n mukaisesti, jos henkilö oli rikoksen tekohetkellä alle 18-vuotias.

Tiedot, jotka poistetaan 10 vuotta tuomion tai päätöksen jälkeen

 • Ehdollinen tuomio
 • Syyttämättä jättäminen (syyttäjän päätös olla nostamatta syytettä rikoksesta, jos henkilö oli rikoksen tekohetkellä yli 18-vuotias)
 • Suojeluvalvonta
 • Nuorisopalvelu, jos henkilö oli rikoksen tekohetkellä yli 18-vuotias.
 • Nuorisohoito tai määrääminen hoitoon päihdehuoltolain (1988:870) mukaisesti, jos henkilö oli rikoksen tekohetkellä yli 18-vuotias.
 • Tieto siitä, että henkilö todetaan vapaaksi seuraamuksesta rikoslain 30 luvun 6 §:n mukaisesti, jos henkilö oli rikoksen tekohetkellä yli 18-vuotias.
 • Päätös lähestymiskiellosta ja eurooppalaista suojelumääräystä koskevan lain (2015:642) 3 luvun 5 §:n mukaisesta kiellosta
 • Vankeusrangaistus, joka katsotaan kokonaan suoritetuksi aiemman vapaudenriiston takia tai josta henkilö on kokonaan vapautettu armahduspäätöksen myötä.

Tiedot, jotka poistetaan 10 vuotta sen jälkeen, kun rangaistus on suoritettu

 • Vankeusrangaistus tai sakon muuntorangaistus (10 vuotta vapautumisen jälkeen)
 • Suljettu nuorisohoito (10 vuotta sen jälkeen, kun seuraamus on kokonaan suoritettu)
 • Oikeuspsykiatrinen hoito (10 vuotta uloskirjaamisen jälkeen)

Muita huomioitavia seikkoja

Tieto säilyy rikosrekisterissä siihen asti, kunnes mahdollinen toinen tieto voidaan edellä kerrottujen sääntöjen mukaisesti poistaa. Poikkeuksena ovat kiinteämääräiset rahasakot, jotka eivät vaikuta muiden tietojen poistumisajankohtiin.

Tieto säilyy rikosrekisterissä enintään 20 vuotta, lukuun ottamatta sitä, että vankeustuomiot poistetaan viimeistään 20 vuoden kuluttua vapautumisesta ja määräys oikeuspsykiatriseen hoitoon joutumisesta viimeistään 20 vuoden kuluttua uloskirjaamisesta (18 ja 17 §).

Jos ilmoitettu rikos ei johda tuomioon, sitä ei merkitä rikosrekisteriin. Ensimmäisessä oikeusasteessa annettua vapauttavaa tuomiota ei myöskään merkitä rekisteriin. Jos vapauttava tuomio tulee ylemmässä oikeusasteessa, merkintä poistetaan rikosrekisteristä sen päivämäärän jälkeen, jolloin tuomio tulee lainvoimaiseksi.

Tietojen poistamista rikosrekisteristä koskevat säännökset ovat rikosrekisterilaissa.

Rikosrekisterilaki valtiopäivien verkkosivustolla