Tillbaka till förstasidan

Ersättning till brottsoffer

Du som har blivit drabbad av ett brott
kan ha rätt till ersättning.
Det krävs att det finns en polisanmälan.

Barn som har sett eller hört våld hemma
kan också ha rätt till brottsskadeersättning.

Du söker om brottsskadeersättning
hos Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten

Läs mer på polisens sidor