Tillbaka till förstasidan

Stöd under utredning och rättegång

Brottsoffer har ibland rätt
till ett juridiskt ombud,
ett så kallat målsägandebiträde.

Målsägandebiträdet är med dig
under brottsutredningen och rättegången
och förklarar vad som händer
och ger det stöd du behöver.
Målsägandebiträdet är ofta en jurist.
Du behöver inte betala för detta.

Åklagaren söker om målsägandebiträde
hos tingsrätten,
som beslutar om du får
ett målsägandebiträde.

Om du behöver ett målsägandebiträde
kan du berätta det för polis eller åklagare.

Läs mer på polisens sidor