Tillbaka till förstasidan

Stöd och hjälp vid våld i familjen

Det finns telefonnummer
dit du kan ringa
för att få stöd och skydd.
De är alltid öppna
och kallas ofta jourer.

Jourer för brottsoffer som är kvinnor
kallas kvinnojourer.
De finns i nästan hela Sverige.

Kvinnojouren kan fort hjälpa dig
med skyddat boende
och att få hjälp av rätt myndigheter.
Många kvinnojourer tar också emot barn.


Du har rätt till skyddat boende
så länge som du behöver
och till att du hittar ett eget boende.

Det finns också jourer för brottsoffer
oavsett ålder och kön.
De kallas brottsofferjourer
och finns över hela landet.

Du kan ringa eller skriva till Brottsofferjouren.
Där svarar någon som hjälper dig
så att du får prata och träffa en människa
från en brottsofferjour nära där du bor.

RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande,
har också jourer för brottsoffer.
Hit kan HBTQI-personer komma,
till exempel personer som lever i relationer
med personer av samma kön.

Kvinnofridslinjen

Brottsofferjourens hemsida

RFSL (inte på lättläst svenska)

Läs mer på polisens sidor