Pravila o zadržavanju i uklanjanju podataka

Sve dok podaci još uvek postoje u kaznenoj evidenciji. Dakle, kazna, odnosno sankcija su te koje određuju koliko dugo će podaci ostati registrirani u kaznenoj evidenciji prije nego što će se ukloniti.

Podaci koji se uklanjaju 3 godine nakon odluke

 • Vaspitni nalog (odluka tužioca da ne podigne optužnicu), ako je učinilac bio mlađi od 18 godina u vrijeme učinjenja krivičnog djela.
 • Podaci koji se uklanjaju 5 godina nakon presude, odluke ili priznanja
 • Novčane kazne, na primjer kazne za brzu vožnju.
 • Dnevne novčane kazne.
 • Zabrana pristupa.
 • Zatvorske kazne koje su zastarele prema poglavlju 35 članovi 8. ili 9. Krivičnog zakonika ili preinačene novčane kazne koje su zastarele prema članovima 18. ili 21. Zakona o izvršenju novčanih kazni.
 • Uslovna osuda ako je učinilac bio mlađi od 18 godina u vrijeme učinjenja krivičnog djela.
 • Zaštitni nadzor, ako je učinilac bio mlađi od 18 godina u vrijeme učinjenja krivičnog djela.
 • Neplaćeni rad mladih za opšte dobro, ako je učinilac bio mlađi od 18 godina u vrijeme učinjenja krivičnog djela.
 • Mjere pojačane brige i nadzora ili zavodske mjere prema Zakonu (1988:870) o brizi i nadzoru nad ovisnicima u nekim slučajevima, ako je učinilac bio mlađi od 18 godina u vrijeme učinjenja krivičnog djela.
 • Podaci o tome da je učinilac oslobođen prema poglavlju 30 član 6. Krivičnog zakonika, ako je učinilac bio mlađi od 18 godina u vrijeme učinjenja krivičnog djela.

Podaci koji se uklanjaju 10 godina nakon presude ili odluke

 • Uslovna osuda.
 • Odustajanje od krivičnog gonjenja (odluka tužioca da učinioca ne goni krivično ako je učinilac bio mlađi od 18 godina u vrijeme učinjenja krivičnog djela).
 • Zaštitni nadzor.
 • Neplaćeni rad mladih za opšte dobro, ako je učinilac bio stariji od 18 godina u vrijeme učinjenja krivičnog djela.
 • Mjere pojačane brige i nadzora ili zavodske mjere prema zakonu (1988:870) o brizi i nadzoru nad ovisnicima u nekim slučajevima, ako je učinilac bio stariji od 18 godina u vrijeme učinjenja krivičnog djela.
 • Podaci o tome da je učinilac oslobođen prema poglavlju 30 član 6. Krivičnog zakonika, ako je učinilac bio stariji od 18 godina u vrijeme učinjenja krivičnog djela.
 • Odluka o zabrani kontakta i zabrani prema poglavlju 3. član 5. Zakona (2015:642) o evropskoj direktivi o zaštiti.
 • Kazna zatvora koja se smatra u potpunosti izvršenom za vrijeme prethodnog lišenja slobode ili od koje je neko odlukom o pomilovanju u potpunosti oslobođen.

Podaci koji se uklanjaju 10 godina nakon što je kazna odslužena

 • Kazna zatvora ili preinačenje novčane kazne (10 godina nakon puštanja na slobodu).
 • Briga i staranje zatvorenog tipa za maloljetne delikvente (10 godina nakon što je kazna u potpunosti sprovedena).
 • Sudsko-medicinsko psihijatrijsko liječenje (10 godina nakon otpusta).

Više o uklanjanju (zadržavanje i uklanjanje podataka)

Podatak u kaznenoj evidenciji će u njoj ostati sve dok ne dođe trenutak postupanja u vezi sa zadržavanjem i uklanjanjem podataka. Izuzetak su novčane kazne, one ne utiču na vrijeme uklanjanja drugih podataka.

Maksimalno vrijeme čuvanja podataka u kaznenom registru je 20 godina, s izuzetkom da se zatvorske kazne ne čuvaju duže od 20 godina nakon puštanja na slobodu, a podaci predati ustanovi za sudsko-medicinsko psihijatrijsko liječenje se čuvaju najduže 20 godina nakon otpusta (članovi 18. i 17.).

Ako prijavljeno krivično djelo ne rezultira osuđivanjem, ono se ne registrira u kaznenoj evidenciji. Oslobađajuća presuda prve instance se također ne registrira u kaznenoj evidenciji. Kod oslobađajuće presude više instance, podaci se iz kaznene evidencije uklanjaju nakon datuma pravosnažnosti.

Odredbe o zadržavanju i uklanjanju, ili brisanju iz kaznenog registra mogu se pronaći u Zakonu o kaznenoj evidenciji.

Zakon o kaznenoj evidenciji na sajtu švedskog Parlamenta