Kallraussäänöt – näin kauon tietoja oon jäljelä rasitusrekisterissä

Se oon seuraus, nimittäin rangastus, joka päättää kunka pitkhään rasitus oon rekistreerattu rasitusrekisterissä ennen ko se otethaan pois.

Tiot jokka otethaan pois 3 vuotta jälkhiin päätöksen

Rangastusvarotus (syyttäjän päätös ette ei syyttää rikoksesta), jos henkilö oli alle 18 vuotta ko rikos tapahtu.

Tiot jokka otethaan pois 5 vuotta jälkhiin tuomion, päätöksen elikkä hyväksymisen

 • Rahasakot, esimerkiksi sakot ko oon ajanu liika luijaa.
 • Päiväsakot.
 • Pääsykielto.
 • Fankilarangastus joka oon otettu pois 35 kap. 8 elikkä 9 §§ rikospalkin mukhaan elikkä muutosrangastus sakoile joka oon otettu pois 18 elikkä 21 sakkototheuttamislain mukhaan.
 • Eholinen tuomio jos henkilö oli alle 18 vuotta ko rikos tapahtu.
 • Suojavalvonta jos henkilö oli alle 18 vuotta ko rikos tapahtu.
 • Nuorisopalvelu jos henkilö oli alle 18 vuotta ko rikos tapahtu.
 • Nuorisohoito elikkä hoithoonluovutus lain (1988:87) mukhaan hoijosta huumekäyttäjistä vississä taphauksissa, jos henkilö oli alle 18 vuotta ko rikos tapahtu.  
 • Tieto ette sitä julistethaan vaphaaksi seurauksesta 30 kap. 6§ rikospalkin mukhaan jos henkilö oli alle 18 vuotta ko rikos tapahtu.

Tiot jokka otethaan pois 10 vuotta jälkhiin tuomion elikkä päätöksen

 • Eholinen tuomio.
 • Syytheestäluopuminen (syyttäjän päätös ette ei syyttää rikoksesta jos henkilö oli yli 18 vuotta ko rikos tapahtu). 
 • Suojavalvonta.
 • Nuorisopalvelu jos henkilö oli yli 18 vuotta ko rikos tapahtu.
 • Nuorisohoito elikkä hoithoonluovutus lain (1988:870) mukhaan hoijosta huumekäyttäjistä vississä taphauksissa jos henkilö oli yli 18 vuotta ko rikos tapahtu.
 • Tieto ette sitä julistethaan vaphaaksi rikoksesta 30 kap. 6 § rikospalkin mukhaan jos henkilö oli yli 18 ko rikos tapahtu.
 • Päätös kontaktikielosta ja kielosta 3 kap. 5 § mukhaan laissa (2015:642) eurooppalaisesta suojapäätöksestä.
 • Fankilarangastus jotako piethään kokohnaans totheutettuna entisen vaphausrangastuksen kautta elikkä jostako joku armopäätöksen mukhaan kokohnaans oon vaphautettu.

Tiot jokka otethaan pois 10 vuotta jälkhiin ko rikos oon istuttu

 • Fankila elikkä muutosrangastus sakoiksi (10 vuotta vaphauttamisen jälkhiin).
 • Suljettu nuorisohoito (10 vuotta jälkhiin ko rangastus oon kokohnaans totheutettu).
 • Oikeuenpsykiaatrinen hoito (10 vuotta uloskirjottamisen jälkhiin).

Lissää poisottamisesta (kallrauksesta)

Tieto rasitusrekisterissä pittää olla jäljelä niin kauon ko muun tion kallrausaika, poisottamisaika, ei ole tapahtunnu. Poikkeus oon rahasakot, net ei vaikuta kallrausaikhaan muile tioile. 

Pissiin aika ko yks tieto oon jäljelä rasitusrekisterissä oon 20 vuotta, paitti fankilatuomiot jokka kallrathaan viimisthään 20 vuotta jälkhiin vaphauttamisen ja ylijättäminen oikeuenpsykiaatrisheen hoithoon joka kallrathaan viimisthään 20 vuotta uloskirjottamisen jälkhiin (18§ och 17§).

Jos ilmotettu rikos ei joha tuomihoon sitä ei rekistreerata rasitusrekisterhiin. Vaphautettua tuomiota ensi instansissa ei sitäkhään rekistreerata rasitusrekisterhiin. Jos tuomio vaphautethaan korkeamassa instansissa rasitus kallrathaan rasitusrekisteristä lain voihmaanastumispäivän jälkhiin.

Päätökset kallrauksesta, elikkä poisottamisesta, rasitusrekisteristä oon rasitusrekisterin laissa.

Lag om belastningsregistret på riksdagens webbplats/Laki rasitusrekisteristä valtiopäivitten webbisivula