Näin Poliisi tekkee työtä trafiikirikoksia vasthaan

Tästä saatat lukea mitenkä Poliisi tekkee työtä trafiikirikoksia vasthaan, esimerkiksi vauhtirajotuksitten ylittämiset, knarkki- ja rattijuoppouet.

Tietoja ajoneuoista, ajoneuoitten maahantuonista, trafiikisäänöistä ja kans veroista ja maksoista sie löyät Transportstyrelsiltä. Kaikki tiot jokka koskevat ajokorttia biilile, mc:le, traktorille, maasto-skuutterille ja EU-mupele oon webbpaikala Ajokorttiportaali (Transportstyrelsen).

Trafiikiturvakaamerat

Niilä teilä jossa oon trafiikiturvakaamerat, onnettomuuet joissa ihmisiä kuolee ja vakavasti loukkaintuu trafiikissa oon rohki vähehneet.

Vauhtirajotuksitten ylittämiset jokka kaamerat rekistreeraavat selvitethään Valtion Poliisihallituksen (Rikspolisstyrelsen) ATK-osastolla Kirunassa. Sieltä kaamerat saattaa panna pääle ja kans kiini. Jos kaamerat oon aktiveerattu eli ei riippuu siittä kunka kova trafiiki oon eli siittä kunka paljon onnettomuuksia sillä tielä pruukaa olla.

Ko ajoneuo lähenee kaameraa, vauhti mitathaan raadarin avula. Trafiikiturvakaamerat ottavat kuvat vain niistä ajoneuoista jokka ylittävät vauhtirajan. Kuva käsitelhään sitte käsin (manuellt). Vieressäistuvan paikka maskeerathaan joko siinä istu joku eli ei.

Selvityksen aikana ajoneuot ja maholiset saföörit kollathaan eri rekisterissä. Ajajan kuvvaa verrathaan passi- eli ajokorttikuvan kans. Jos ajajan kuva stämmaa passi- eli ajokorttikuvan kans, dokymentti jossa oon kuva ja ja mittaus-tiot lähätethään sille henkilölle jota eppäihlään. Jos ajajaa ei pysty tunnistamhaan, ajoneuon omistajalle lähätethään kysely siittä kuka ajoneuoa oon ajanu.

Ratti- ja merijuoppous (sjö-)

Rattijuoppouen raja oon 0,10 milligrammaa alkkohoolia joka litrale uloshengitysilmaa, joka vastaa suunilheen 0,2 promillea veressä. Rattijuoppous antaa sakkoja eli linnaa korkeinthaan kuus kuukautta.

Törkeän (grovt) rattijuoppouen raja oon 0,50 milligrammaa alkkohoolia joka litrale uloshengitysilmaa, joka vastaa suunilheen 1,0 promillea i veressä. Ajajalle saatethaan tuomita linnaa korkeinthaan kaks vuotta. Ajajat jokka oon olhee suuren alkkohoolimäärän eli jonku muun aihneen vaikutuksen alla eli jokka oon tuottanheet suurta vaaraa trafiikiturvalisuuele saatethaan tuomita törkeästä rattijuoppouesta.

Merijuoppouen (sjö-) alin promilleraja oon 0,2. Törkeän merijuoppouen raja oon 1,0. Merijuoppouesta saattaa saa sakkoja eli linnaa korkeinthaan kuus kuukautta. Törkeästä merijuoppouesta ajajalle saatethaan tuomita linnaa korkeinthaan kaks vuotta. Poliisilla, Rannikkovahila (Kustbevakningen) ja tullila oon oikeus ottaa alkkohooliuloshengityspruuia vesilä.

Ajokortin menettämisraja oon 0,15 milligrammaa alkkohoolia joka litrale uloshengitysilmaa.

Polisens arbete med trafikbrott på svenska.