پلیس به این گونه در مقابل تخلفات رانندگی عمل می کند

در اینجا می توانید اطلاعاتی در باره ی عملکرد پلیس در مقابل تخلفات رانندگی، مثل سرعت غیر مجاز و یا رانندگی در حال مستی و یا رانندگی پس از استفاده از مواد مخدر کسب کنید.

اطلاعات بیشتر در باره ی خودروها، واردات خودرو، قوانین رانندگی و نیز مالیات و عوارض دیگر در سایت سازمان ترابری (Transportstyrelsen) موجود می باشد. اطلاعات مربوط به گواهینامه ی رانندگی برای اتوموبیل، موتورسیکلت، تراکتور، موتور های چهار چرخ و موتورهای گازی را می توانید در سایت پرتال گواهینامه (Körkortsportalen) بیابید.

دوربین های راهنمایی و رانندگی

تعداد تلفات و سدمات رانندگی به طور چشمگیری در جاده هایی که به دوربین های راهنمایی و رانندگی مجهز شده اند کاهش یافته است.

تخلفات سرعتی که توسط دوربین ها ثبت می شوند در بخش ATK اداره پلیس در شهر کیرونا (Kiruna) مورد بررسی قرار می گیرند. از این مرکز می توان دوربین ها را روشن و خاموش کرد. روشن بودن یک دوربین بستگی دارد به میزان ترافیک در آن جاده و همچنین تعداد سوانح رانندگی که در آنجا رخ داده باشد.

هنگامی که یک خودرو به دوربین نزدیک می شود سرعت آن محاسبه می گردد. دوربین های راهنمایی و رانندگی تنها از خودروهایی عکس برداری می کنند که سرعتی بالای سرعت مجاز داشته باشند. تصویر گرفته شده توسط پرسنل پردازش می شود. تصویر صندلی سمت شاگرد حتی اگر کسی در آن ننشسته باشد هم پوشانده خواهد شد.

در هنگام تحقیقات، خودرومورد نظر و افرادی که احتمال می رود راننده ی آن بوده باشند در بانک های اطلاعاتی گوناگون کنترل می شوند. تصویر راننده با عکس گذرنامه و یا گواهینامه ی رانندگی مقایسه می شود. در صورتی که تصویر راننده با عکس گذرنامه و یا گواهینامه ی رانندگی مطابقت داشته باشد نامه ای با تصویر گرفته شده و جزئیات مربوط به سرعت خودرو برای شخص مظنون ارسال خواهد شد. در صورتی که هویت راننده از روی عکسی که گرفته شده قابل تشخیص نباشد پرسشی در مورد راننده ی احتمالی خودرو برای صاحب آن ارسال خواهد شد.

رانندگی و قایقرانی در حال مستی

میزان مجاز الکل حد اکثر 0,10 میلی گرم در هر لیتر هوای بازدم می باشد که این معادل تقریبا 0,2 هزارم حجم خون است. مجازات رانندگی در حال مستی جریمه ی نقدی و یا زندان تا حد اکثر شش ماه می باشد.

در صورت وجود بیش از0,50 میلی گرم الکل در هر لیتر هوای بازدم این تخلف «رانندگی با درجه ی الکل بالا در بدن» محسوب می شود که این معادل 1,0 هزارم الکل در خون می باشد. در آن صورت راننده می تواند به حد اکثر دو سال زندان محکوم شود. رانندگانی که تحت تاثیر شدید مشروب و یا مواد دیگر باشند و یا خطری جدی برای امنیت در ترافیک ایجاد کرده باشند نیز می توانند به جرم رانندگی با درجه ی الکل بالا در بدن (Grovt rattfylleri) (رانندگی در حال مستی شدید) محکوم شوند.

مقدار مجاز الکل در هنگام قایقرانی 0,2 هزارم است. در صورت وجود 1,0هزارم الکل در خون و یا بیشتر در هنگام قایقرانی آن جرم «قایقرانی با درجه ی الکل بالا در بدن» (grovt sjöfylleri) محسوب می شود. قایقرانی در هنگام مستی می تواند منجر به جریمه ی نقدی و یا زندان به مدت حد اکثر شش ماه گردد. در صورت ارتکاب قایقرانی با درجه ی الکل بالا در بدن ممکن است راننده ی قایق به حد اکثر دو سال زندان محکوم گردد. پلیس، گارد ساحلی و یا کارمندان اداره گمرک حق دارند از افرادی که در راه های آبی قایق می رانند تست الکل بگیرند.

مرز میزان الکل موجود در هر لیتر هوای بازدم برای این که بتوان گواهینامه ی رانندگی را از دست داد 0,15 میلی گرم است.

Polisens arbete med trafikbrott på svenska.