اطلاعات عمومی پیرامون مناطق امنیتی

بر اساس تصمیمی در سال ٢٠٢٤ توسط پارلمان سوئد، پلیس می‌تواند در مورد برپایی مناطق امنیتی، یا به عبارت دیگر مناطق بازرسی بدنی، تصمیم‌گیری نماید.

شمایی که در چنان منطقه‌ای زندگی، کار یا تحصیل می‌کنید ممکن است متوجه شوید که پلیس در محل حضور دارد و بازرسی‌های پیشگیرانه‌ای بعمل می‌آورد. اگر ابهامی برایتان وجود دارد ترجیحا جلو بیایید و با ما صحبت نمایید.

برای آرام کردن یک چرخه خشونت، پلیس در مورد برپایی یک منطقه امنیتی تصمیم می‌گیرد. این امر که پلیس حضور بیشتری داشته باشد می‌تواند از جرم پیشگیری نموده و امنیت را افزایش ‌دهد.

هدف آن است که برای بزهکاران آماده‌سازی یا ارتکاب جرائم خشونت‌آمیز سنگین، دشوار شود. بعنوان نمونه ما ممکن است بخواهیم از یک اقدام انتقام جویانه که فکر می‌کنیم ممکن است بین دو گروه تبهکار اتفاق بیفتد جلوگیری کنیم.

قانون می‌گوید که بایستی یک "ریسک فزاینده" برای اقدامات مجرمانه در منطقه وجود داشته باشد تا پلیس بتواند مناطق امنیتی برپا نماید و منطقه امنیتی مذکور باید ''اهمیت ویژه ای'' در راستای پیشگیری یا ممانعت از اقدامات مجرمانه مذکور داشته باشد.

چه چیزی یک منطقه امنیتی را متمایز می‌کند؟

پلیس می‌تواند براساس درجه پایینتری از مظنونیت نسبت به خارج از منطقه مورد نظر از افراد بازرسی بدنی بعمل آورده و خودروها را تفتیش نماید. همه اقدامات مستند میگردد.

پلیس چگونه افرادی که باید مورد بازرسی قرار گیرند را انتخاب می‌کند؟

پلیس مانند موارد عادی یک ارزیابی براساس همه اطلاعات و آگاهی‌هایی که در دسترس است بعمل می‌آورد.

این بازرسی چگونه انجام می‌گیرد؟

این بازرسی مشابه بازرسی امنیتی در فرودگاه‌ها می‌باشد.

در مورد این تصمیم

هر تصمیم دو هفته اعتبار دارد و میتواند تمدید شود. از این تصمیم میتوان شکایت نمود.

Tillfälliga säkerhetszoner hjälper poliser förhindra våldsbrott
Frågor och svar om säkerhetszoner