Zakonori sar alon avri- sode inkeren i informatcija ando kriminalno registratcij

Godo si e konsekvencija, o strafo, kaj alol avri e vramja sode san ando kriminalno registratcija angla so hulel tele.

Informaticija kaj len tele pala 3 berš pala e kris

Kana den strafo pe vorba (kana o fiškali phenel ke naj krisdino), te si o manuš tela le 18 beršengo kana kerdila o bajo.

Informatcija kaj len tele pala 5 berš pala e kris, godo kaj alon vaj so premin

 • Strafo lovengo, eksemplo kana o manuš tradel pra sigo.
 • Strafo lovengo.
 • Kana naj slobodo te hulen avri vaj te zan pe jekh than.
 • Strafo po temnitsa kaj hulista tele pala 35 kap. 8 § vaj 9 § zakono po bajo vaj o strafo kaj kerdilo po lovengo kaj hulista tele pala 18 vaj 21 § zakono strafo pe love.
 • Krisdino te si o manuš tela 18 beršengo kaj goday vramja kana kerdila o bajo.
 • Kana le rajbare si len dikhimos opral po manuš te si tela 18 beršengo kana kerdila o bajo.
 • Ternimatengo krisdino te si o manuš tela 18 beršengo kana kerdila o bajo.
 • Ternimatengo temnitsa vaj kana o njamo den o pačamos kaj le rajbare pala o zakono 1988:870) te si pa draba pe uni zene, te si o manuš tela le 18 beršengo pe e vramja kana kerdila o bajo.
 • Informatcija ke manaj o manus krisdino khatar o bajo pala 30 kap. 6§ zakona po bajo te si o manuš tela 18 beršengo kana kerdila o bajo.

Informatcija kaj len tela pala 10 berš pala kris vaj godo so alon

 • Krisdino.
 • Ci važden kris vi te si krisdino (fiskali phenel ke ci važden kris te si o manuš opral le 18 beršengo kana kerdila o bajo).
 • Strafo kaj si slobodia le rajbarengo te avel len dikhimos po manuš tela 1 berš (Skyddstillsyn).
 • Ternimatengo temnitsa te si o manuš opral le 18 beršengo kana kerdila o bajo.
 • Ternimatengo temnitsa vaj kana o njamo den o pačamos kaj le rajbare pala o zakono 1988:870) te si pa draba pe uni zene, te si o manuš opral le 18 beršengo pe e vramja kana kerdila o bajo.
 • Informatcija ke manaj o manuš krisdino khatar o bajo pala 30 kap. 6§ zakona po bajo te si o manuš opral 18 beršengo kana kerdila o bajo.
 • Vorba pa te na les kontakto aj pa zakono pala 3 kap. 5 § zakono  (2015:642) pa evropako te les sama ordero.
 • Temnitsa kaj dikhen opral ke si kerdo te sas krisdino vaj te sas pe vorba te manaj krisdino.

Informatcija kaj hulel tele pala 10 berš kana kerde o strafo

 • Temnitsa vaj strafo lovengo po strafo (10 berš pala hules avri khatar temnitsa).
 • Phandado ternimatego temnitsa (10 berš pala hules avri khatar temnitsa).
 • Temnitsa špitako (10 berš kana san ramome avri khatar e spita).

Maj but sar hulel tele (gallring)

Jekh informatcija ando kriminalno registratcija trubol te avel ramome jipon te na avela kaver informatcija pa sar te hulel, e vramja kaj les tele, te na vela opre. So ci zinol si lovengo strafo, godo ci zindol e vramja sar te pe kaver informatcija. 

E maj lungo vramja pa informatcija ando kriminalno registratcija si 20 berš, numa ci zindol e temnitsa kaj hulel tele pe 20 berš pala hulistan avri khatar e temnitsa aj kana zan kaj špitaki temnitsa kaj hulel tele pe 20 berš pala so ramonde avri le manušes (18§ och 17§).

Te si jekh bajo kaj ci zal maj atunči o krisdino ci arisel ando kriminalno registratcija. Te nakhela e kris po angluno than ci kerdol o krisdino ramome ande kriminalno registratcija. Te nakhela e kris po maj vuzo than hulel tele o krisdino khatar e kriminalno registratcija pala so nakhla e kris te phenen o strafo.

Sar te keres sar te hulel tele, vaj kana len tele, po kriminalno registracija si ando zakono pa kriminalno registracija.

Zakono pa belastningsregistacija po riksdagens webbrig