Information sms

Har du fått sms om att ditt telefonnummer förekommer i samband med narkotikaförsäljning?

Det betyder inte att du i dagsläget är misstänkt för något brott. Du har fått ett sms från polisen eftersom ditt nummer förekommer i en mobiltelefon som vi har tagit i beslag i samband med narkotikabrott och som används i den kriminella nätverksmiljön i Hisings Backa.

Polisen arbetar vidare mot narkotikaförsäljningen i området. Det kan innebära att vi kommer hem till dig för ett samtal kring dina kopplingar till den här typen av brottslighet. Brottsmisstanke kan riktas mot köpare i samband med att ärendena utreds.

Tipsa polisen

Vi är medvetna om att det kan finnas andra orsaker till att just ditt nummer har hamnat i en mobiltelefon som förekommer i ett brottsligt sammanhang. Detta är något som i så fall kommer fram i kontakten med oss. Om du har blivit kontaktad och erbjuden att köpa narkotika är du välkommen att lämna tips till polisen på polisen.se eller genom att ringa 114 14.

Narkotikans påverkan på samhället och din hälsa

Narkotika är en motor i många konflikter i nätverksmiljö och de våldshandlingar som i vissa fall resulterar i sprängningar eller skjutningar med dödlig utgång. Den som köper narkotika finansierar de kriminella nätverken och möjliggör för grov organiserad brottslighet.

Narkotikakonsumtionen ger inte bara näring till den organiserade brottsligheten och dess konsekvenser i samhället. Den har också negativa konsekvenser för din hälsa och kan försätta dig i ett tillstånd, som innebär en ökad risk för rån eller andra våldsbrott.

Har du eller någon i din närhet problem med pågående missbruk? Vänd dig i första hand till socialtjänsten i den kommun du bor i för att få vidare hjälp.