Trygghetens hus

Trygghetens hus är ett samverkansprojekt mellan polisen i lokalpolisområde Hälsingland och Bollnäs kommun som syftar till att upptäcka och förebygga våld i nära parrelationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Projektet ska pågå i tre år, med start 2022 och drivs av projektledaren Kristina Anderson, verksamhetschef inom socialtjänsten i Bollnäs, och projektledare Helena Sundberg från polisen i Bollnäs. Helena Sundberg är även samordnare tillsammans med Shida Kinuka Karlsson från kommunens socialtjänst.

Samordnarnas roll är att motivera och lotsa till rätt stöd och hjälp för att orka, vilja och våga bryta den våldsspiral de befinner sig i.

Tre huvudinriktningar

”Parallella processer” bygger på att både våldsutsatt och våldsutövare ges möjlighet att få hjälp under och efter polisutredningen, men innefattar även andra typer av inkomna ärenden där samma hjälp och stöd ges.

”Utvecklad samverkan” är den andra delen i projektet som syftar till att minska risken för att någon som riskerar att utsättas, eller utsätts, för våld faller mellan stolarna i kontakten med polis, skola, socialtjänst och/eller hälso- och sjukvården, den delen bygger på Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018-2022

"Trygghet och hälsa” riktar särskilt in sig mot ungas utsatthet för våld i nära parrelationer/hedersrelaterat våld och förtryck. I detta arbete kommer elever på tre skolor i Bollnäs ges möjlighet att själva ta fram förslag på åtgärder för att skapa förändring, något som enligt Brottsförebyggande rådets rapport ”Våld i ungas parrelationer”är en framgångsfaktor.

Kontakt

Helena Sundberg, projektledare och samordnare hos polisen i lokalpolisområde Hälsingland
E-post: helena.sundberg@polisen.se
Telefon: 070- 341 93 57

Shida Kinuka Karlsson, samordnare Bollnäs kommun
E-post: shida.kinuka.karlsson@bollnas.se
Telefon: 070-198 89 21