• "Vi har mycket kvar att göra"

    Polisledningen reagerar mot sexuella trakasserier inom polisen.

    Det krävs förändringar

  • Första spadtaget i Rinkeby

    Rikspolischefen: "Polisiär närvaro i utsatta områden är helt nödvändig."

    Spadtag taget i Rinkeby