Polisens volontärer i polisregion Bergslagen

I polisregion Bergslagen finns det volontärverksamhet i alla polisområden: Dalarna, Värmland och Örebro.

Här hittar du kontaktuppgifter om du är intresserad av att bli volontär i polisregion Bergslagen.

Saknas din ort, e-posta till registrator.bergslagen@polisen.se. Ange polisens volontärer i ämnesraden.

Volontärverksamhet i Avesta

Thomas Nordström
E-post: thomas-k.nordstrom@polisen.se

Volontärverksamhet i Filipstad

Eva Högfeldt
Telefon: 010-56 71 040
E-post: Eva Högfeldt

Volontärverksamhet i Karlstad

Anders Stridsberg
Telefon: 070-609 48 14
E-post: anders-bo.johansson@polisen.se

Volontärverksamhet i Örebro län

I länet ingår Karlskoga, Lindesberg, Hallsberg och Örebro med omgivande kommuner.

E-posta volontärverksamheten i Örebro

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter