Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Polisens volontärer i polisregion Bergslagen

I polisregion Bergslagen finns det volontärverksamhet i alla polisområden: Dalarna, Värmland och Örebro.

Här hittar du kontaktuppgifter om du är intresserad av att bli volontär i polisregion Bergslagen.

Saknas din ort, e-posta till registrator.bergslagen@polisen.se. Ange polisens volontärer i ämnesraden.

Volontärverksamhet i Avesta

Thomas Nordström
E-post: thomas-k.nordstrom@polisen.se

Volontärverksamhet i Filipstad

Eva Högfeldt
Telefon: 010-56 71 040
E-post: Eva Högfeldt

Lars Serenander
Telefon: 010-56 70977
E-post: lars.serenander@polisen.se

Volontärverksamhet i Karlstad

Anders Stridsberg
Telefon: 070-609 48 14
E-post: anders-bo.johansson@polisen.se

Volontärverksamhet i Örebro

E-posta volontärverksamheten i Örebro

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Till toppen