Polisens volontärer i polisregion Nord

Polisen söker volontärer i lokalpolisområde Umeå.

Polisens volontärer införs nu i lokalpolisområde Umeå som innefattar Umeå kommun med kranskommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. I ett första steg söks cirka 20-25 volontärer.

För att kunna bli volontär måste du ha fyllt 18 år och får inte förekomma i brottsregistret. Du måste också ha deltagit i ett informationsmöte (se nedan) för att få ansöka.

Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare grundutbildning hos polisen.

Som volontär ska du ställa dig bakom en demokratisk värdegrund. Du får också skriva under en överenskommelse där det bland annat framgår att du omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Informationsmöten

Under vecka 45 bjuder lokalpolisområde Umeå in till två informationsmöten i Umeå Folkets hus.

Du som vill ansöka om att bli volontär måste ha deltagit vid ett av dessa. Anledningen till detta krav är att vi vill att de som sedan ansöker till utbildningen har en grundläggande förståelse av vad uppdraget som volontär innebär.

Dag: Tisdag den 5 november samt onsdag den 6 november
Tid: Klockan 18.00
Plats: Umeå Folkets Hus
Ingen föranmälan krävs.

Volontärverksamhet på övriga orter i polisregion Nord

Volontärverksamhet kommer på sikt att införas på fler orter i polisregion Nord. Redan i dag finns några volontärer i Sundsvalls kommun.

Är du intresserad av att bli volontär i polisregion Nord. Kontakta: registrator.nord@polisen.se

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter