Sök

Polisens volontärer i polisregion Nord

Polisens volontärer införs nu i lokalpolisområde Umeå som innefattar Umeå kommun med kranskommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. 

Volontärverksamhet på övriga orter i polisregion Nord

Volontärverksamhet kommer på sikt att införas på fler orter i polisregion Nord. Redan i dag finns några volontärer i Sundsvalls kommun.

Kontaktuppgifter

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill ha information om volontärverksamheten. E-post: registrator.nord@polisen.se

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter