Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Polisens volontärer i polisregion Syd

Polisen i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne har volontärer som ett komplement i det trygghetsskapande arbetet.

Vill du arbeta frivilligt med att förebygga brott och öka tryggheten i samhället? Som volontär hos polisen kan du göra skillnad!

Anmäl ditt intresse genom att skicka e-post till polisen i polisregion Syd eller skriva ut en ansökan och skicka in den. Du måste vara över 18 år för att bli volontär.

Ansökningsblankett polisens volontärer polisregion Syd (pdf)

E-posta volontärverksamheten i polisregion Syd

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Alla som söker blir först kontrollerade i brottsregister och sedan kallad till ett samtal med erfarna poliser. Därefter väljs ett antal personer ut som får gå en volontärutbildning. Den är under tre kvällar med tre timmars föreläsning vid varje tillfälle.

I utbildningen ingår:

  • Lag och rätt
  • Sekretess
  • Arbetsmiljö
  • Polisens organisation
  • Hjärt- och lungräddning

Slutligen får den som ska bli volontär skriva under ett sekretessavtal.

Kontaktuppgifter

Volontärsamordnare Richard Hultemark, telefon: 010-56 145 63

Till toppen