Sök

Polisens volontärer i polisregion Syd

Polisen i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne har volontärer som ett komplement i det trygghetsskapande arbetet.


Vill du arbeta frivilligt med att förebygga brott och öka tryggheten i samhället? Som volontär hos polisen kan du göra skillnad!

Uppdragen handlar oftast om att volontärerna ska vara synliga och skapa trygghet i olika sammanhang. Målet med volontärverksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas. Närmare kontakt mellan polis och medborgare i närområdet kan bidra till ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Under åren har volontärer i polisregion Syd bland annat deltagit i uppdrag på Karlskrona Skärgårdsfest, Nybro party Cruising, Valborg i Lund, 1:a maj-demonstrationer, Sweden Rock Festival, fotbollsmatcher, Östersjöfestivalen, Landskronakarnevalen, Big Slap och Malmöfestivalen. Samt verkat som figuranter vid övning med bland annat polisens ingripande verksamhet, ambulans och räddningstjänst. I nyhetsbladet Polisvolontären Syd, som du hittar längst ner på denna sida, kan du läsa mer om olika volontäruppdrag.

Rekrytering pågår av fler volontärer till polisregion Syd. Du kan söka för att bli volontär genom att skriva ut en ansökan (pdf, 117 kB) och skicka in den eller skicka e-post till volontärverksamheten i polisregion Syd. Som volontär ska du ha fyllt 18 år och ställa dig bakom en demokratisk värdegrund. 

Alla som söker blir först kontrollerade i brottsregister och sedan kallad till ett samtal med erfarna poliser. Därefter väljs ett antal personer ut som får gå en volontärutbildning. 

I utbildningen ingår:

  • Lag och rätt
  • Sekretess
  • Arbetsmiljö
  • Polisens organisation
  • Hjärt- och lungräddning

Slutligen får den som ska bli volontär skriva under ett sekretessavtal.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter


Kontaktuppgifter

Volontärsamordnare Richard Hultemark, telefon: 010-56 145 63