Sök

Polisens volontärer i polisregion Mitt

I polisregion Mitt finns det volontärverksamhet i Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Om du är intresserad av att bli volontär i polisregion Mitt (Uppsala, Gävleborg, Västmanland) mejla då vår gemensamma adress volontar.region_mitt@polisen.se

Ange polisens volontärer i ämnesraden. I mejlet ska du ange hemort och den ort, eller orter, där du är intresserad av att verka som polisvolontär.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter