Polisens volontärer i polisregion Öst

I polisregion Öst finns det volontärverksamhet i Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till volontärsamordnare i polisregion Öst. 

E-posta volontärverksamheten i polisregion Öst

Volontärsamordnare i polisregion Öst

Björn Folkeson
Telefon: 010-566 53 71

Jönköping

Volontärsamordnare Björn Dahlbäck
Telefon: 010-566 75 82

Södermanland

Volontärsamordnare Anne Asp
Telefon: 0706-459 136

Östergötland

Volontärsamordnare Kjell Malmqvist
Telefon: 010-566 74 65

Som volontär

Du ska kunna skilja mellan sak och person, kunna hantera dina egna impulser och undvika att konflikter eskalerar.

Du ska kunna samarbeta med personer med olika kön, bakgrund och ålder. Det är också viktigt att vara flexibel.

Du ska vara motiverad att engagera dig i de uppdrag som volontärverksamheten omfattar och intresserad av att arbeta brottsförebyggande.

Du ska ha ett intresse för polisens verksamhet och mål och ha förståelse för polisens roll i samhället. Det är viktigt förstå sina befogenheter och begränsningar som polisens volontär.

Du måste vara kompetent att bemöta olika människor på ett bra sätt. Du ska inte ha några svårigheter att kommunicera med människor i alla åldrar och med olika bakgrund.

De egenskaper som nämns ovan ska ses som riktlinjer som underlättar jobbet med att rekrytera och godkänna volontärer.

Ansök som volontär genom att fylla i formuläret

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Har körkort: