Sök

Försök inte lura mig

Försök inte lura mig är en utbildning om hur äldre kan skydda sig mot bedrägerier. Materialet kan exempelvis användas för studiecirklar och informationsmöten.

Polisen har tagit fram paketet i samarbete med PRO, SPF Seniorerna och Brottsofferjouren.

Material som ingår i utbildningspaketet

I paket ingår en mötesledarmanual, filmer och broschyrer som ger ökad medvetenhet och kunskap om hur äldre kan skydda sig mot bedrägerier.

Mötesledarmanual

Mötesledarmanual för Försök inte lura mig (pdf, 2 MB)

Powerpointpresentation

Inledande bildspel för första mötet (pptx, 2 MB)

Filmer

Film 1: Försök inte lura mig i hemmet, Youtube

Film 2: Försök inte lura mig på stan, Youtube

Film 3: Försök inte lura mig på nätet, Youtube

Broschyrer

Tips och råd om att förebygga bedrägerier:

Försök inte lura mig i hemmet (pdf, 220 kB)

Försök inte lura mig på stan (pdf, 270 kB)

Försök inte lura mig på nätet (pdf, 170 kB)

Informationsblad om Försök inte lura mig (pdf, 434 kB)