Sök
Stäng Meny

Anmäl brott eller förlust

Om brottet händer nu, eller om det är en akut situation, ska du ringa 112. En tidig brottsanmälan gör det lättare att säkra bevis och vittnesuppgifter.

Många brott kan du anmäla, komplettera eller ändra här på polisen.se. E-tjänsterna är tillgängliga för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer och inte har skyddad identitet. 

Se film för hur du gör en anmälan

Har du istället sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott? Använd i första hand vår e-tjänst för att tipsa polisen. Ring 112 om brottet händer just nu.

Brottsanmälan eller komplettering

Använd komplettering av anmälan när du redan gjort en brottsanmälan och behöver skicka in fler uppgifter eller ändra något i din anmälan. Du kan till exempel komplettera med fler föremål, förtydliga din beskrivning av vad som hänt och lägga till vittnen för händelsen. Ärendenummer  - som skickas till dig via post eller digital myndighetsbrevlåda - behöver uppges vid komplettering.

Dessa anmälningar och kompletteringar går att göra på polisen.se:

Anmäl borttappat föremål eller djur + komplettera anmälan

Inbrott och inbrottsförsök: anmäl + komplettera

Kortbedrägeri: anmäl + komplettera

Parkeringsskada

Skadegörelse

Stöld: anmäl + komplettera

Stöld i butik (endast för butikspersonal)

Brott som inte finns i länklistan ovan kan du istället anmäla genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation

Se fullständig lista på olika typer av brott

Din kopia på polisanmälan

  • Du som har en digital brevlåda får din kopia på polisanmälan skickad dit (tidigast efter 48 timmar).
  • Har du inte en digital brevlåda skickas kopian till din folkbokföringsadress (tar normalt 10 arbetsdagar).
  • Under perioden 26 september–7 oktober kan det förekomma felaktigheter i kopia av din polisanmälan (målsägarkopia). Felet består i att eventuellt värde visas i dollar istället för kronor. Vid behov av ny kopia av din polisanmälan, vänligen besök din närmaste polisstation eller ring 114 14.

När ska du ringa eller besöka polisen?

Du behöver ringa eller besöka polisen för att anmäla händelser som inträffat i trafiken, våldsbrott, sexualbrott, hot och andra bedrägeribrott än kontokortsbedrägeri. Du måste också ringa eller besöka polisen när du ska anmäla stöld eller förlust av pass och nationellt id-kort.

Polisen har öppet för samtal dygnet runt, alla dagar. Vi pratar svenska och engelska. Samtalstaxan beror på ditt telefonabonnemang. 

För att anmäla brott ring 114 14 eller besök en polisstation

Om det är ett pågående brott, eller en akut situation, ska du alltid ringa 112.

Utsatt för brott utomlands

Om du drabbas av ett brott när du är utomlands bör du anmäla brottet i det land du befinner dig. För att nå svensk polis när du är utomlands ring +46 77 114 14 00.

Anmäla polisen

Om du tycker att polisen har behandlat dig illa eller på annat sätt gjort något felaktigt, anmäler du händelsen till polisen. Ring 114 14 eller besök en polisstation. Berätta att du vill anmäla en polis så får du prata med en person som är behörig att ta upp en sådan anmälan.

Anmälningar mot poliser utreds av avdelningen för särskilda utredningar

Film: Så anmäler du ett brott

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Vad händer när du gjort en polisanmälan?