Sök
Stäng Meny

Nästan 1 400 körde för fort under trafikveckan i region Mitt

Under vecka 16 genomförde polisen en nationell trafikvecka. Fokus låg på hastighetskontroller, och nästan 1 400 förare rapporterades för överträdelser.

Varje år genomför polisen tio trafikveckor med olika fokus som hastighet, nykterhet, brott på väg och yrkestrafik som ett led i trafiksäkerhetsarbetet. Syftet är att uppnå målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafikmiljön. Mellan den 17 och 23 april har fokus varit hastighet och att kontrollera att fordonsförare följer hastighetsbegränsningarna.

– Kan vi sänka genomsnittshastigheten med bara några km/h så kommer detta medföra att vi räddar liv. Ska vi nå målen i Nollvisionen måste fler ta ansvar och hålla gällande hastigheter, säger Maria Rosander vid polisen i region Mitt.

Många körde för fort

Sammanlagt rapporterades 1 378 förare för hastighetsöverträdelser i region Mitt. Av dessa låg cirka var fjärde förare, 370 personer, i intervallet 6-10 km/h över tillåten hastighet.

– Det är fortfarande många som kör lite för fort vilket medför att olycksriskerna ökar och det är där polisen denna vecka lagt sitt fokus. Vi hoppas att våra kontroller bidrar till att många av dessa förare inte kommer köra för fort nästa gång eftersom det är kostsamt och tidsvinningen är liten, säger Maria Rosander.

Kontroller enligt 20-minutersmetoden

Kontrollerna i region Mitt genomfördes enligt 20-minutersmetoden under dygnets alla timmar och på olika platser. Tanken är att både skapa en oförutsebarhet var polisens kontroller ska ske och samtidigt öka tryggheten hos medborgarna genom att polisens syns på många olika platser.

Annan brottslighet

Vid kontrollerna i region Mitt har polisen också upptäckt annan brottslighet utöver trafikförseelser. Bland de som stoppats i kontrollerna upptäcktes 14 narkotikabrott och två personer som är kopplade till internationella brottsnätverk och inte får vara i landet.

– På vägnätet hittar polisen annan brottslighet, då ett trafikbrott ofta är ingången till annan kriminalitet. Den grova organiserade brottsligheten använder vägnätet för att transportera narkotika och vapen så det är där polisen kan göra skillnad, berättar Maria Rosander.

Under trafikveckan har även distansutmätningar genomförts för Kronofogdens räkning. Anträffas en person med skulder hos Kronofogden tas ofta kontakt med dem för att se om polisen kan biträda dem i en utmätning av till exempel fordon, kontanter eller värdesaker.

Resultat trafikvecka vecka 16, region Mitt

Hastighet 6-10 km/h Narkotika Omhändertagna enl.
utlänningslagen
Efterlysta
1378 370 14 2 1