Sök

Polisen i Strängnäs samt Kinda, Ydre, Åtvidaberg finns nu på Instagram

Nya Instagramkonton för Polisen Strängnäs samt för Polisen Kinda, Ydre, Åtvidaberg.

Sedan flera år tillbaka har Strängnäs, Kinda/Ydre och Åtvidaberg haft egna konton på Facebook. Nu har även konton på Instagram startats.

Polisen Strängnäs

Polisen Kinda, Ydre, Åtvidaberg

Polisen Strängnäs

För Strängnäs handlar det om ett renodlat Strängnäskonto. Polisen i Strängnäs har tidigare haft ett delat Instagramkonto med Eskilstuna. 

– Strängnäs kommun är expansiv. Vi ser ett fortsatt intensivt bostadsbyggande, flertalet nya företagsetableringar och en utbyggnad av samhällsservicen. Vi ser dock även en expansiv och delvis förändrad problembild som kräver vår uppmärksamhet. Vi har sedan tidigare ett eget Facebook-konto för Polisen Strängnäs men nu är tiden inne för att även driva ett Instagramkonto på samma sätt. Vår målsättning är enkel: Att komma ännu närmre medborgarna i Strängnäs kommun. Vi vill kunna ge en inblick i vår polisiära vardag samt informera om händelser och skeenden som är relevanta för de som bor och verkar här. Vi vill medvetandegöra utan att vara vare sig alarmistiska eller förminskande, säger Nikolas Persson, gruppchef ingripande-/områdespolisen i Strängnäs.

Instagram: Polisen Strängnäs

Polisen Kinda, Ydre, Åtvidaberg

Lokalpolisområde Linköping startar Instagramkontot Polisen Kinda, Ydre, Åtvidaberg. Sedan tidigare har Kinda/Ydre ett gemensamt konto på Facebook och Åtvidaberg har ett konto på Facebook. Polisen Linköping finns dessutom på både Facebook och Instagram.

– Många av våra invånare i lokalpolisområdet finns i ytterkommunerna och vi har Facebook för Åtvidaberg samt Kinda/Ydre som ett bra verktyg för att öka vår synlighet. Nu hoppas vi öka tillgängligheten och kommunikationen ytterligare genom ett gemensamt Instagramkonto för Kinda, Ydre och Åtvidaberg, säger Andréa Tufvesson på polisen i likalpolisområde Linköping.

Instagram: Polisen Kinda, Ydre, Åtvidaberg