Sök
Stäng Meny

Caroline Viper blir ordinarie ekonomidirektör

Nu är det klart att Caroline Viper blir polisens ekonomidirektör, en tjänst som hon haft som tillförordnad sedan september 2022.

Caroline kom till polisen som biträdande ekonomidirektör 2018 och arbetade tidigare som chefscontroller på Försäkringskassan. Tidigare i sitt yrkesliv har Caroline tjänstgjort sju år på Rikspolisstyrelsen.

– Jag är enormt glad och stolt över att få detta förtroende. När det gäller ekonomiavdelningen ska vi fortsätta att utvecklas enligt vår strategiska inriktning som innebär att vi stärker vårt bidrag till en framgångsrik svensk polis. Men uppdraget innebär också att jag blir en del av polisledningen och det kommer ställa stora krav på helhetssyn och ansvar för myndighetens samlade resultat, säger Caroline Viper.

Finansiell styrning, verksamhetsstyrning och analys

Ekonomiavdelningen har cirka 450 medarbetare och ansvarar bland annat för polisens finansiella styrning, verksamhets­styrning och analys, miljöledning, lokalförsörjning, inköp, nationell fordonsförsörjning och service.

– Caroline har klivit in i den nationella strategiska ledningsgruppen med ett stort engagemang. Hennes kompetens, lyhördhet och förmåga att se saker från olika perspektiv är en stor tillgång, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Tjänsten utlystes i januari och fick 31 sökanden. Caroline Viper förordades enhetligt av nämnden för beredning av anställningsärenden och arbetstagarorganisationerna är eniga med rikspolischefens beslut.