Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med UAS under Göteborgsvarvet

Polisen kommer att kamerabevaka områden i centrala Göteborg under Göteborgsvarvet 2023.

Polismyndigheten har fattat beslut om att med hjälp av UAS (Unmanned Aircraft System, så kallade drönare) kamerabevaka de centrala och västra delarna av Göteborg, mellan 13–14 maj 2023.

Kamerabevakningen är ett komplement för de poliser som arbetar med insatsen och används i ett brottsförebyggande- och brottsutredande syfte och för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar.