Sök
Stäng Meny

Många gripanden och stora beslag i internationell insats

Myndigheter från tio länder har under tre dygn samverkat i Sverige för att förebygga och stoppa organiserad gränsöverskridande brottslighet i Östersjöområdet. Resultatet av insatsen har varit över förväntan.

Insatsen Empact Trident genomfördes den 23 - 25 maj i syfte att upptäcka, förhindra och ingripa mot gränsöverskridande brottslighet i tio länder i norra Europa. 16 myndigheter i de olika länderna samt Europol har deltagit med personal på plats i Sverige och allt har organiserats via ett operationscenter i Malmö. Sedan 2022 leder Sverige insatsen med polismästaren Mats Palmgren på Nationella operativa avdelningen som så kallad Action Leader.

- Vårt fokus har varit att fånga upp inresande och utresande med kriminella avsikter och att kunna upptäcka brott, avbryta brottsplaner samt att vid gränsen avvisa människor som inte har rätt att vistas i landet. En stor framgångsfaktor är det omfattande informationsutbytet mellan våra länder i insatsen säger Mats Palmgren.

Mats Palmgren finns tillgänglig för intervjuer. Han nås på telefonnummer 0703-926 629.

Internationella brottsnätverk

Omkring 14 800 personer kontrollerades i insatsen liksom 5 000 fordon. Polisen har också gripit 18 personer för brott, ett tiotal fordon och gods till ett värde av närmare 5 300 000 kronor har utmätts och beslagtagits varav ett par miljoner i kontanter. Genom inre utlänningskontroller och tillämpning av utlänningslagen har 6 personer har varit föremål för ingripanden med stöd av utlänningslag.

Som ett resultat av den svenskledda insatsen har personer frihetsberövats i Danmark, Finland, Lettland, Norge, Sverige och Tyskland. Det kan särskilt nämnas att Sverige, Norge och Danmark i samverkan har genomfört spaningsinsatser som har lett till gripanden av tre personer ur internationella brottsnätverk och beslagtaget gods i flermiljonklassen avseende nya cyklar. Internationella brottslingar har gripits och en båt stulen i Oslo i miljonklassen på väg ut ur Sverige har tagits i beslag.

Viktig del i brottsbekämpningen

Myndigheterna har beslagtagit en stor mängd narkotika och gripit personer i samband med detta vid flera olika ingripananden. Det har även frihetsberövats personer misstänkta för penningtvätt. Personer som har fört ut stulna personbilar ur Sverige har gripits och polisen har genom insatsen fått information som kan leda till att brott kan förebyggas eller förhindras, i vissa fall mycket grov brottslighet. 

- Precis som tidigare visar informationsflödet och det konkreta resultatet att antalet människor som reser till Sverige bara för att begå brott är väldigt omfattande. En insats av denna typ belyser omfattningen på den brottsliga verksamheten men den är också en betydande del i att bekämpa den, säger Mats Palmgren.

Mats Palmgren finns tillgänglig för intervjuer. Han nås på telefonnummer 0703-926 629.

Fakta Empact Trident

  • Insats EMPACT Trident ligger inom ramen för prioriteringen Organized Property Crime (OPC) i EU:s policycykel. Policycykeln antogs 2010 av EU för att hantera de viktigaste brottshoten mot EU. Insatsen syftar till att förebygga organiserad tillgreppsbrottslighet, smuggling och annan gränsöverskridande brottslighet i Östersjöområdet. Dessutom är en viktig del att stärka samarbetet mellan myndigheterna i denna del av Europa för att stå starkare mot de internationella brottsnätverken.

  • Sverige höjde ambitionsnivån sedan 2022 då vi tog över ledningen för EMPACT-Trident och har fortsatt i den riktningen. Sverige har lett insatsen även denna gång och har gjort det från ett operationscenter i Malmö. Förutom polisen har Tullverket, Kustbevakning, Kronofogdemyndigheten samt Post- och telestyrelsen deltagit. För polisens del har Polisregion Syd, Stockholm, Väst och Nord deltagit tillsammans med Nationella operativa avdelningen (NOA) och Europol.

  • De deltagande länderna i Empact Trident är Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark, Norge, Island och Sverige.