Sök
Stäng Meny

Offensivt arbete mot de kriminella nätverken

Polisen flyttar fram positionerna ytterligare mot den systemhotande brottsligheten, och brottsutvecklingen av det grova våldet i form av skjutningar och sprängningar – och arbetet ger resultat, med flera häktade och stora beslag.

– Vi anpassar arbetssätten och sätter hårt tryck på många platser och nivåer samtidigt, med fokus i Stockholm där konfliktsituationen just nu är som mest intensivast, och vi bedömer att det arbete som görs ger effekt, säger rikspolischef Anders Thornberg.

– Även det polisiära arbete som inte är synligt, det vill säga det omfattande arbete som läggs på att bland annat förhindra och avvärja hämndaktioner i form av nya våldsbrott, leder till effekter, säger Hampus Nygårds, biträdande chef, Noa.  

Totalt 450 häktade

Just nu sitter runt 100 personer häktade i Stockholm med koppling till de pågående konflikterna, totalt sett handlar det om nästan 450 häktade i Stockholmsregionen, och sedan juldagen och fram till 25 april har bland annat cirka 130 vapen tagits i beslag.

I polisregion Stockholm pågår arbetet mot de kriminella nätverken inom den särskilda händelsen Frank. Parallellt pågår också en nationell operation för att komma åt de högre upp i hierarkin, de som planerar och beställer mord och andra grova brott.

– Flera av dessa kriminella befinner sig utomlands och därmed är nära samarbete med andra länders myndigheter och Europol helt avgörande i arbetet. Vi fortsätter också ett intensivt arbete för att på olika sätt komma åt anstiftare och organisatörer, säger Hampus Nygårds, biträdande chef, Noa.

2700 fängelseår har dömts ut

Genom information i krypterade chattar har hittills har drygt 440 individer bedömts vara skyldiga till brott, och drygt 2 700 fängelseår dömts ut, och arbetet pågår fortfarande.

Att begränsa kriminella aktörers möjligheter att kommunicera är centralt, för att ytterligare minska deras förmåga att begå brott. Dessutom har antalet häktade för specifikt grova och synnerligen grova vapenbrott förra året slagit rekord med 384 individer, och i år har antalet ökat ytterligare om man jämför med motsvarande period förra året.

Polisen arbetar även aktivt i de geografiska områden som är mest utsatta och med att kontrollera kriminella aktörer. Genom det arbetet har polisregion Stockholm hittills under 2023 avvärjt ett fyrtiotal våldsdåd. Det handlar om att man hittat mordplaner i tömda telefoner och stoppat gärningsmän med skyddsvästar, ansiktsmasker och vapen med kulor i loppet.

Färre dödliga skjutningar

I till exempel Järvaområdet i Stockholm dödades nio personer under 2021, under 2022 var antalet två, och antalet skjutningar i Järvaområdet har minskat från 27 stycken under 2018 till nio 2022

– Vi kan inte dra några långtgående slutsatser, men vi ser just nu en nedåtgående kurva när det gäller framför allt antal dödade i skjutningar. Jämför vi årets fyra första månader, med samma period förra året så har 15 personer färre fallit offer för det dödliga våldet, och vi behöver ha fortsatt fokus på att utöver att klara upp brott även förhindra att nya brott begås, säger rikspolischef Anders Thornberg.