Sök
Stäng Meny

På långfredag öppnar påskhelgens motormässa i Jönköping

Fotografi som visar polisbilar som kör över Munkbron med påslagna blåljus samtidigt som brons belysning är blå.

Bild: Polisen

Nu pågår de sista förberedelserna inför polisinsatsen att bistå Bilsport Performance and Custom Motor Show 2024 på Elmia i Jönköping. Motormässan har arrangerats varje påsk i drygt femtio år. Förra årets mässa lockade 90 000 besökare.

ꟷ Det stora antalet besökare och kringarrangemang gör att lokalpolisområdets egen resurs inte är tillräcklig för att hantera motormässan, och vi är därför tacksamma för den förstärkning som vi får från övriga regionen för att ha rätt förmåga på plats, säger Boel Dahleman, lokal kommenderingschef.

Ridande poliser och arresttrailer

Nya inslag i årets operation är förstärkning från rytteriet i polisregion Väst, och Polisens arresttrailer. Trailern med fem förvaringsrum kommer att placeras strategiskt på Asecsområdet där många besökare brukar samlas, umgås och festa när mässan har stängt för dagen.

Polisen samarbetar på plats med fältsekreterare från socialtjänsten i Jönköpings kommun. I år har kommunen fått förstärkning med inlånade fältsekreterare från ett flertal andra kommuner inom polisområde Jönköping.

Tillfällig hastighetssänkning

Flera stora trafikerade vägar, bland annat E4, är dragna genom Huskvarna och Jönköping. Under mässan blir det ökade trafikflödet med långa bilköer en utmaning att hantera. Polisinsatschef Andreas Fyhr, förklarar:

ꟷ Huvuddelen av vårt fokus ligger på att lösa trafiksituationen. Från och med långfredag till och med annandag påsk kommer tillfälliga hastighetssänkningar att tillämpas under begränsade tider. Med hjälp av tillfälliga hastighetskontroller, dirigering, fordonskontroller och andra medel jobbar vi för att undvika allvarliga olyckor eller andra tillbud. Vi kommer att prioritera att ombesörja god framkomlighet för blåljusfordon.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Under påskhelgen och mässan är det mycket människor i omlopp i Jönköping: dels alla tillresta besökare och egna innevånare, dels många unga som har påsklov. Mycket alkohol konsumeras, man samlas på platser med stora utrymmen där man kan ha sina fordon med sig ꟷ särskilt på det stora handelsområdet Asecs vid E4 ꟷ och anordnar spontana streetrace och cruising.  Andreas Fyhr:

ꟷ Vi är många som är i tjänst under polisinsatsen och jobbar aktivt och synligt på olika platser i Jönköping eftersom vi vet att vår närvaro i sig är trygghetsskapande. Det gör också att vi blir tillgängliga för att kunna ingripa snabbt om någonting händer. Inför motormässan har vi också vidtagit åtgärder för att försvåra och förhindra olyckor och brott, bland annat genom tillfälliga hastighetssänkningar på utsatta vägsträckor och tillfällig kameraövervakning. 

ꟷ Motormässan är ett mycket uppskattat event, och den övervägande majoriteten som besöker den har ett genuint motorintresse. Vi har med oss mycket erfarenhet från tidigare år vilket gör att vi har goda förutsättningar för att det ska bli en bra insats från polisens sida, avslutar Boel Dahleman.

Råd till dig som ska till mässområdet eller passera Jönköping under påskhelgen

  • Förvänta dig köer.
  • Ge akt på vägvisning till mässområdet.
  • Om det blir stopp i trafiken, kör in så långt till höger du kan så att utryckningsfordon kan ta sig fram.
  • Lyssna på lokalradion.
  • Om du måste gå ur bilen, gå absolut inte ut på körbanan.
  • Håll hastighet och avstånd.
  • Ta inga riskfyllda beslut.
  • Om stoppet blir långvarigt, ta det lugnt, lyssna på radio.
  • Ingen mobil bakom ratten, den sköter passagerarna åt dig.
  • För dig som bor i Jönköping med omnejd, låt bilen stå hemma, åk kollektivt.