Paragraf 3-platser

Platser som är prövade och beslutade av polisen enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV).

Dina befogenheter som ordningsvakt gäller endast inom de geografiska gränserna bevakningsområdet enligt 3 § LOV omfattar.

Regionsöverskridande beslut 

Platserna där ordningsvakter kan tjänstgöra i Domstolsverkets lokaler återfinns i de regionala objektbilagorna istället.

Bevakningsobjekt i polisregionerna

Polisregion Bergslagen  (Värmland, Dalarna och Örebro län)

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Bergslagen

Polisregion Mitt (Uppsala, Gävleborg och Västmanlands län)

Prövade bevakningsobjekt polisregion Mitt

Polisregion Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län)

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Nord

Polisregion Stockholm (Stockholm och Gotlands län) 

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Stockholm

Polisregion Syd (Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län)

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Syd

Polisregion Väst (Halland och Västra Götaland)

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Väst 

Polisregion Öst (Jönköpings län, Södermanland och Östergötland)

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Öst