Paragraf 3-platser

Platser som är prövade och beslutade av polisen enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV).

Dina befogenheter som ordningsvakt gäller endast inom de geografiska gränserna bevakningsområdet enligt 3 § LOV omfattar.

Nationella och regionsöverskridande beslut

Ordningsvakt vid arrangerade supporterresor med buss eller tåg

Förordnandet omfattar de tåg- eller busstationer och rastplatser som berörs av resan, färdväg mellan tåg- eller busstation till idrottsanläggningen där matchen ska spelas samt även på anläggningen inklusive området i anläggningens omedelbara närhet.

Observera att den som är ansvarig för tillståndet på den mottagande arenan avgör om du som medföljande ordningsvakt ska närvara inne på arenan.

Kontakt med polisbefäl

Säkerhetsansvarig vid idrottsklubben ska senast fyra dagar innan varje resa kontakta ansvarigt polisbefäl vid den polisregion där matchen ska spelas för anvisningar enligt 6 § lagen om ordningsvakter.

Regionsöverskridande beslut

Prövade platser gällande Migrationsverket 20171113

Prövade platser gällande Eckerölinjens transfer inklusive hållplatser m.m.

Prövade platser gällande Domstolsverkets lokaler

Bevakningsobjekt i polisregionerna

Polisregion Bergslagen  (Värmland, Dalarna och Örebro län)

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Bergslagen

Polisregion Mitt (Uppsala, Gävleborg och Västmanlands län)

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Mitt

Polisregion Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län)

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Nord

Polisregion Stockholm (Stockholm och Gotlands län) 

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Stockholm

Polisregion Syd (Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län)

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Syd

Polisregion Väst (Halland och Västra Götaland)

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Väst

Polisregion Öst (Jönköpings län, Södermanland och Östergötland)

Prövade bevakningsobjekt i polisregion Öst