Sök
Stäng Meny

Paragraf 3-platser

Platser som är prövade och beslutade av polisen enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV).

Dina befogenheter som ordningsvakt gäller endast inom de geografiska gränserna bevakningsområdet enligt 3 § LOV omfattar.

Regionsöverskridande beslut

Platserna där ordningsvakter kan tjänstgöra i Domstolsverkets lokaler återfinns i de regionala objektbilagorna istället.

Bevakningsobjekt i polisregionerna

Polisregion Bergslagen  (Värmland, Dalarna och Örebro län)

Godkända bevakningsobjekt i polisregion Bergslagen (pdf, 110 kB)

Polisregion Mitt (Uppsala, Gävleborg och Västmanlands län)

Godkända bevakningsobjekt i polisregion Mitt (pdf, 77 kB)

Polisregion Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län)

Godkända bevakningsobjekt i polisregion Nord (pdf, 115 kB)

Polisregion Stockholm (Stockholm och Gotlands län) 

Godkända bevakningsobjekt i polisregion Stockholm (pdf, 424 kB)

Polisregion Syd (Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län)

Godkända bevakningsobjekt i polisregion Syd (pdf, 79 kB)

Polisregion Väst (Halland och Västra Götaland)

Godkända bevakningsobjekt i polisregion Väst (pdf, 163 kB) 

Polisregion Öst (Jönköpings län, Södermanland och Östergötland)

Godkända bevakningsobjekt i polisregion Öst  (pdf, 85 kB)