Tjänstgöringsrapport för ordningsvakter i polisregion Nord

Rapport för ordningsvakter som tjänstgör i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland i polisregion Nord.

Rapporten fylls i och skickas till Polismyndigheten efter tjänstgöring.

Fyll i samtliga fält.

Tjänstgöringsrapport - skickas efter arbetspasset

Tänk på att allt som bör komma Polismyndigheten till kännedom ska skrivas
in som tips. Skriv då in att du arbetar som ordningsvakt, och naturligtvis var
och när du arbetade

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av lagen om ordningsvakter (1980:578) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter