Utbildning för ordningsvakter

Vill du bli ordningsvakt? För att bli ordningsvakt ska du vara 20 år, laglydig och lämplig för uppdraget. Du ska klara ett fysiskt test, språktest och intervju.

Med laglydig innebär att du ska vara ostraffad och inte förekomma i polisens misstanke- och brottsregister. Du ska inte ha blivit dömd för något brott inom de senaste fem åren. Det är främst de fem senaste åren som ligger till grund för om du ska antas eller inte till utbildningen.

Generella grundkrav för att bli ordningsvakt

Förutom de allmänna kraven på laglydnad behöver du genomgå ett test som består av tre delar:

  • Fysiskt test som består av att springa 2000 meter på max 12 minuter och lyfta och dra en 77 kilo tung docka eller motsvarande belastning minst 15 meter.
  • Språktest, för att visa att du behärskar svenska språket väl.
  • Intervju, för en allmän bedömning av din lämplighet.

Det är samma krav oavsett om du går utbildningen hos Polismyndigheten eller hos ett utbildningsföretag.

Grundutbildning hos polisen

Grundutbildningen är 80 timmar. Är du en av dem som polisen bedömer som mest lämplig får du gå grundutbildningen.

Kostnaden för polisens ordningsvaktsutbildning är 22 875 kronor. Obs! Denna avgift är ny och gäller för utbildningar som startar den 1 mars 2020 eller senare. 

Polisens grundutbildning för ordningsvakter

Förordnande som ordningsvakt efter godkänd grundutbildning

Efter godkänd grundutbildning får du ett ordningsvaktsförordnande, i och med att du redan betalat ansökningsavgiften (870 kronor) innan utbildningen. Förordnandet gäller i tre år. För att därefter bli förordnad på nytt måste du gå fortbildning och ansöka om nytt ordningsvaktsförordnande.

Sedan den 1 januari 2017 är det du själv som anmäler dig till fortbildning som krävs innan du får ett nytt förordnande. Genom att ansöka om förordnande som ordningsvakt i god tid, innan ditt nuvarande förordnande upphör, försäkrar du dig om en bokad plats på fortbildningen. Annars riskerar du att inte få plats vilket medför ett verksamhetsuppehåll.

Fortbildningar för ordningsvakter

Grundutbildning hos utbildningsföretag

Grundutbildningen är 80 timmar. Har du väktarutbildning eller skyddsvaktsutbildning erbjuder företagen också en förkortad utbildning. Kursavgiften för grundutbildningen, beroende på om det är en förkortad eller en ordinarie utbildning, skiljer sig mellan Polismyndigheten och utbildningsföretagen.

I samband med att utbildningen avslutas skriver du polisens juridiska slutprov hos utbildningsföretaget med en provförrättare från Polismyndigheten. Det är samma prov som för de elever som antagits till Polismyndighetens utbildning. Proven rättas av Polismyndigheten och resultatet meddelas utbildningsföretaget som meddelar dig.

Dina kunskaper och färdigheter i ämnet Konflikthantering med kommunikation och självskydd ("KKS-momenten") granskas av en representant från Polismyndigheten. Granskningen sker hos utbildningsföretaget. Oavsett om du godkänns i teknikerna eller underkänns får du besked om det på plats av myndighetens representant.

När utbildningsföretaget har besked om du har godkänts vid det juridiska slutprovet likväl som vid "KKS-momenten" utfärdas utbildningsbeviset av utbildningsföretaget. Du bifogar utbildningsbeviset till din ansökan om förordnande som ordningsvakt.

Ansök om förordnande efter genomförd utbildning

Till skillnad från när du genomgår Polismyndighetens ordningsvaktsutbildning sker ingen lämplighetsprövning innan utbildningsföretagets utbildning. Det innebär att du själv får ansvara för att du uppfyller laglydnadskravet och att du behärskar svenska språket. Till skillnad mot de som antas till Polismyndighetens ordningsvaktsutbildning ansöker du om förordnande efter genomförd utbildning.

En viss fördröjning sker i handläggningen eftersom lämplighetstestet hos Polismyndigheten genomförs som ett led i handläggningen av din ansökan om förordnande. Endast om du uppfyller laglydnads- och lämplighetskraven kan du förordnas till ordningsvakt. Ansökan skickar du till den polisregion där du är folkbokförd. Det kan innebära att du skickar din ansökan till en polisregion även om du ska jobba i en helt annan region.

Att du har genomgått ordningsvaktsutbildningen med godkänt resultat hos utbildningsföretaget, är alltså ingen garanti för att du uppfyller laglydnads- och lämplighetskravet för att bli förordnad ordningsvakt.

Utbildningsföretag som får genomföra grundutbildning

Polismyndigheten beviljade fyra auktoriserade utbildningsföretag tillstånd att genomföra grundutbildning för ordningsvakter. Tillstånden gällde under fem år och upphörde under november 2020. Det sista tillståndet upphör 13 januari 2021. De utbildningsföretag som beviljades tillstånd var Cibeka, BYA Väktarskola, Väktarskolan Vs AB och AN Nikkinen Konsult AB.

Polismyndigheten har inte beviljat något nytt tillstånd att få genomföra grundutbildning för ordningsvakter. Det är endast Polismyndighetens grundutbildning som finns att söka.

Det är bara Polismyndigheten som genomför fortbildning för ordningsvakter.