Utbildning för ordningsvakter

Vill du bli ordningsvakt? För att bli ordningsvakt ska du vara 20 år, laglydig och lämplig för uppdraget. Du ska klara ett fysiskt test, språktest och intervju.

Med laglydig innebär att du ska vara ostraffad och inte förekomma i polisens misstanke- och brottsregister. Du ska inte ha blivit dömd för något brott inom de senaste fem åren. Det är främst de fem senaste åren som ligger till grund för om du ska antas eller inte till utbildningen.

Generella grundkrav för att bli ordningsvakt

Förutom de allmänna kraven på laglydnad behöver du genomgå ett test som består av tre delar:

  • Fysiskt test som består av att springa 2000 meter på max 12 minuter och lyfta och dra en 77 kilo tung docka eller motsvarande belastning minst 15 meter.
  • Språktest, för att visa att du behärskar svenska språket väl.
  • Intervju, för en allmän bedömning av din lämplighet.

Det är samma krav oavsett om du går utbildningen hos Polismyndigheten eller hos ett utbildningsföretag.

Grundutbildning hos polisen

Grundutbildningen är 80 timmar. Du ansöker till utbildningen genom att samtidigt ansöka om ett förordnande som ordningsvakt. Ansökan kostar 870 kronor och ska betalas innan handläggningen börjar. En inbetalningsavi skickas till dig när myndigheten tagit emot och registrerat din ansökan. Är du en av dem som polisen bedömer som mest lämplig får du gå grundutbildningen.

Kostnaden för polisens ordningsvaktsutbildning är 22 875 kronor. Avgiften är ny sedan 1 mars 2020.

Polisens grundutbildning för ordningsvakter

Förordnande som ordningsvakt efter godkänd grundutbildning

Efter godkänd grundutbildning får du ett ordningsvaktsförordnande, i och med att du redan betalat ansökningsavgiften (870 kronor) innan utbildningen. Förordnandet gäller i tre år. För att därefter bli förordnad på nytt måste du gå fortbildning och ansöka om nytt ordningsvaktsförordnande.

Sedan den 1 januari 2017 är det du själv som anmäler dig till fortbildning som krävs innan du får ett nytt förordnande. Genom att ansöka om förordnande som ordningsvakt i god tid, innan ditt nuvarande förordnande upphör, försäkrar du dig om en bokad plats på fortbildningen. Annars riskerar du att inte få plats vilket medför ett verksamhetsuppehåll.

Fortbildningar för ordningsvakter

Utbildningsföretag som tidigare fått genomföra grundutbildning

Fram till den 13 januari 2021 fanns det auktoriserade utbildningsföretag som hade Polismyndighetens tillstånd att genomföra grundutbildning för ordningsvakter. Tillstånden gällde under fem år. Utbildningsföretagen var Cibeka, BYA Väktarskola, Väktarskolan Vs AB och AN Nikkinen Konsult AB. Polismyndigheten har inte beviljat något nytt tillstånd att få genomföra grundutbildning för ordningsvakter. Det är endast Polismyndighetens grundutbildning som finns att söka och det är bara Polismyndigheten som genomför fortbildning för ordningsvakter.