Sök
Stäng Meny

Utbildning för ordningsvakter

Vill du bli ordningsvakt? För att bli ordningsvakt ska du vara 20 år, laglydig och lämplig för uppdraget. Du ska klara ett fysiskt test, språktest och intervju.

Innan du läser vidare

Vid årsskiftet börjar en ny lag om ordningsvakter att gälla. Det innebär förändringar för dig som är, vill bli eller vill använda ordningsvakter. Informationen på sidan kommer därför att uppdateras inom kort.

Ny lag om ordningsvakter

Frågor och svar om den nya lagen om ordningsvakter

Med laglydig innebär att du ska vara ostraffad och inte förekomma i polisens misstanke- och brottsregister. Du ska inte ha blivit dömd för något brott inom de senaste fem åren. Det är främst de fem senaste åren som ligger till grund för om du ska antas eller inte till utbildningen.

Grundutbildning till ordningsvakt

Från och med den 1 januari 2024 är grundutbildningen för ordningsvakter 160 timmar och kostar 10 000 kronor.

Generella grundkrav för att bli ordningsvakt

Förutom de allmänna kraven på laglydnad behöver du genomgå ett test som består av tre delar:

  • Fysiskt test som består av att springa 2000 meter på max 12 minuter och lyfta och dra en 77 kilo tung docka eller motsvarande belastning minst 15 meter.
  • Språktest, för att visa att du behärskar svenska språket väl.
    För dig som ansöker under hösten 2023: Den 1 januari 2024 kommer nya regler om ordningsvakter. Om du inte har språktestats innan den 1 januari 2024 kan du istället för ett språktest behöva komplettera din ansökan med betyg i Svenska 1 eller motsvarande. Du kan redan nu välja att bifoga betyget till din ansökan.
  • Intervju, för en allmän bedömning av din lämplighet.

Det är samma krav oavsett om du går utbildningen hos Polismyndigheten eller hos ett utbildningsföretag.

Du ansöker till utbildningen genom att klicka på länken nedan.

Polisens grundutbildning för ordningsvakter

Fortbildningar för ordningsvakter

Om du vill bli förordnad som ordningsvakt på nytt behöver du gå en fortbildning. Information om fortbildningar under år 2024 kommer inom kort.

Fortbildningar för ordningsvakter

Kompletterande utbildning för ordningsvakter

Den 1 januari 2024 får ordningsvakter genom den nya lagen om ordningsvakter fler befogenheter och därför behöver du som ordningsvakt komplettera din förmåga för att vara rätt rustad för ett bredare uppdrag.

Kompletterande utbildning för ordningsvakter