Sök
Stäng Meny

Ansöka om förordnande som ordningsvakt

Har du utbildat dig till ordningsvakt vid ett utbildningsföretag, och inte hos polisen, ansöker du om förordnandet efter genomförd utbildning.

Du bifogar ditt utbildningsbevis till ansökan. En inbetalningsavi skickas till dig när myndigheten tagit emot och registrerat din ansökan. Avgiften är 870 kronor som ska betalas innan handläggningen börjar.

Vid handläggning av din ansökan kontrolleras laglydnad och lämplighet. Uppfyller du laglydnadskravet går du vidare till lämplighetsprövning hos Polismyndigheten.

Så går handläggningen av ansökan till

Steg 1 – laglydnadsprövning

Polismyndigheten gör en laglydnadsprövning genom att kontrollera belastnings- och misstankeregistret. Om det finns en belastning går du inte vidare till lämplighetsprövningen. Du kommuniceras om avslag på din ansökan för bristande laglydnad. Innan myndigheten beslutar i ditt ärende får du möjlighet att yttra dig.

Yttrande innan beslut

Innan Polismyndigheten beslutar om avslag ges du möjlighet att inkomma med yttrande. Det kallas att det sker en avslagskommunikation. Det är i det här skedet som du har möjlighet att påverka det kommande beslutet. Ta därför vara på tillfället att skicka in ditt yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till myndigheten inom 14 dagar.

Överklagan av beslut

Om Polismyndigheten bedömer att du ändå inte uppfyller kraven får du beslut om avslag på din ansökan. När du får beslut om avslag har du tre veckor på dig att överklaga det. Det är viktigt att du tar vara på möjligheten att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Annars tar inte myndigheten ställning till ditt överklagande och beslutet om avslag vinner laga kraft.

Steg 2 – bedömning av lämplighet

Förekommer du inte med belastning går du vidare till nästa steg som är en bedömning av din lämplighet. Att du kan prata och skriva svenska obehindrat är en viktig del i lämplighetsprövningen. Som ordningsvakt är du skyldig att skriva rapporter och redogöra för vad du gjort i arbetet. Det är därför viktigt att du behärskar språket. Lämplighetsprövningen är både en skriftlig och en muntlig bedömning. Den muntliga delen består av en intervju.

Steg 3 – beslut

När både laglydnads- och lämplighetsprövningen är klar fattar Polismyndigheten beslut. Om du uppfyller kraven som står i 4 § lagen om ordningsvakter bifaller Polismyndigheten din ansökan och utfärdar ett förordnande som ordningsvakt.

Blankett för ansökan om förordnande

Har du problem med att fylla i den digitalt finns det en blankett som går att skriva ut och fylla i för hand. När du fyllt i den får du skanna in och mejla den.

Ansökan om förordnande som ordningsvakt, fyll i digitalt (pdf, 1 MB)

Ansökan om förordnande som ordningsvakt, skriv ut och fyll i för hand (pdf, 157 kB)

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan om förordnande, tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av lagen om ordningsvakter (1980:578) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Skicka ansökan till rätt polisregion

Skicka ansökan till den polisregion där du är folkbokförd. 

Polisregion Bergslagen

I region Bergslagen ingår: Dalarna, Värmland och Örebro. Mejla ansökan med utbildningsbevis till: registrator.bergslagen@polisen.se

Polisregion Mitt

I region Mitt ingår Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Mejla ansökan med utbildningsbevis till: registrator.mitt@polisen.se

Frågor? Kontakt via telefon: 010-567 58 60, telefontid kl. 09.30-11.30 
Du kan också mejla till: ordningsvaktsansokan.reg-mitt@polisen.se

Polisregion Nord

I region Nord ingår  Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Mejla ansökan med utbildningsbevis till: registrator.nord@polisen.se

Frågor? Kontakta Martin Wass 010-568 37 41

Polisregion Stockholm

I region Stockholm ingår Stockholm och Gotland. Mejla ansökan med utbildningsbevis till: registrator.stockholm@polisen.se

Polisregion Syd

I region Syd ingår Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne. Mejla ansökan med utbildningsbevis till: registrator.syd@polisen.se

Polisregion Väst

I region Väst ingår Västra Götaland och Halland. Mejla ansökan med utbildningsbevis till: registrator.vast@polisen.se

Polisregion Öst

I region Öst ingår Jönköping, Södermanland och Östergötland. Mejla ansökan med utbildningsbevis till: registrator.ost@polisen.se