Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ansöka om förordnande som ordningsvakt

Har du utbildat dig till ordningsvakt vid ett utbildningsföretag, och inte hos polisen, ansöker du om förordnandet efter genomförd utbildning.

Du bifogar ditt utbildningsbevis till ansökan. Avgiften är 700 kronor som ska betalas innan handläggningen börjar.

Vid handläggning av din ansökan kontrolleras laglydnad och lämplighet. Uppfyller du laglydnadskravet går du vidare till lämplighetsprövningen.

Du kan antingen få bifall på din ansökan eller avslag.

Om du får bifall betyder det att du får ett förordnande och kan jobba som ordningsvakt.

Får du avslag har du möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor.

Så går handläggningen av ansökan till

Polismyndigheten gör en laglydnadsprövning genom att kontrollera belastnings- och misstankeregistret.Om det finns en belastning kommer du få avslag på din ansökan för bristande laglydnad. Du går inte vidare till lämplighetsbedömningen.

Nästa steg är en lämplighetsbedömning. Att du kan prata och skriva svenska obehindrat är en viktig del i lämplighetsbedömningen. Som ordningsvakt är du skyldig att skriva rapporter och redogöra för vad du gjort i arbetet. Det är därför viktigt att du behärskar språket.

Lämplighetsbedömningen är därför både en skriftlig och en muntlig bedömning. Den muntliga består av en intervju.

När både laglydnads- och lämplighetsbedömningen är klar fattar Polismyndigheten beslut. Om du uppfyller kraven som står i 4 § lagen om ordningsvakter bifaller Polismyndigheten din ansökan och utfärdar ett förordnande som ordningsvakt.

Ansökan om förordnande

Fyll i blanketten. Observera att du ska bocka i rutan ”Ansök om förordnande som ordningsvakt”. Har du problem med att fylla i blanketten digitalt finns det en blankett som går att skriva ut och fylla i för hand. När du fyllt i den får du skanna in och mejla den.

Ansökan om förordnande som ordningsvakt, fyll i digitalt

Ansökan om förordnande som ordningsvakt, skriv ut och fyll i för hand

Illustration som visar vilken ruta som ska kryssas i på blanketten

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av lagen om ordningsvakter (1980:578) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Skicka ansökan till rätt polisregion

Du skickar ansökan till den polisregion där du är folkbokförd. Lämplighetsprövningarna sker löpande.

Ansöka om förordnande i polisregion Bergslagen

I region Bergslagen ingår: Dalarna, Värmland och Örebro.

Mejla ansökan med utbildningsbevis till: registrator.bergslagen@polisen.se

Ansöka om förordnande i polisregion Mitt

I region Mitt ingår Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Mejla ansökan med utbildningsbevis till: ordningsvaktsansokan.reg-mitt@polisen.se

Frågor? Kontakta Meho Medic på telefon: 010-567 81 58 eller Lina Norlin på telefon: 010-56 83 807. Du kan också mejla till: ordningsvakt.region-mitt@polisen.se

Ansöka om förordnande i polisregion Nord

I region Nord ingår  Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Mejla ansökan med utbildningsbevis till: ordningsvaktsansokan.region-nord@polisen.se

Frågor? Kontakta Martin Wass 010-568 37 41, Magdalena Brostrom 010-568 39 09.

Ansöka om förordnande i polisregion Stockholm

I region Stockholm ingår Stockholm och Gotland.

Mejla ansökan med utbildningsbevis till:
ordningsvakt-ansokan.stockholm@polisen.se

Ansöka om förordnande i polisregion Syd

I region Syd ingår Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Mejla ansökan med utbildningsbevis till: forordnanden.region-syd@polisen.se

Ansöka om förordnande i polisregion Väst

I region Väst ingår Västra Götaland och Halland.

Mejla ansökan med utbildningsbevis till: registrator.vast@polisen.se

Ansöka om förordnande i polisregion Öst

I region Öst ingår Jönköping, Södermanland och Östergötland.

Mejla ansökan med utbildningsbevis till: registrator.ost@polisen.se

Avslag på ansökan

Yttrande innan beslut

Innan Polismyndigheten beslutar om avslag ges du möjlighet att inkomma med yttrande. Det kallas att det sker en avslagskommunikation. Det är i det här skedet som du har möjlighet att påverka det kommande beslutet. Ta därför vara på tillfället att skicka in ditt yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till myndigheten inom 14 dagar.

Överklagan av beslut

Om Polismyndigheten bedömer att du ändå inte uppfyller kraven får du beslut om avslag på din ansökan. När du får beslut om avslag har du tre veckor på dig att överklaga det. Det är viktigt att du tar vara på möjligheten att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Annars tar inte myndigheten ställning till ditt överklagande och beslutet om avslag vinner laga kraft.

Lag (1980:578) om ordningsvakter på riksdagens webbplats

Till toppen