Polisens grundutbildning för ordningsvakter

Du ansöker om grundutbildning för ordningsvakt i den polisregion där du är folkbokförd.

Ansökan och ansökningsavgift

I ansökan anger du önskad utbildningstid och ort. Du kommer att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor och i den avgiften ingår även ett eventuellt utfärdande av ordningsvaktsförordnande. Ingen handläggning av ditt ärende kommer att påbörjas innan betalningen är registrerad hos oss. En registerkontroll utförs mot brottsregistret.

Lämplighetsprövning

Endast om du inte förekommer i brottsregistret kallas du till lämplighetsprövningen. Prövningen innefattar en läs- och skrivförståelsetest och ett fysiskt test. Du börjar med läs- och skrivförståelsen. Det innebär att du läser frågor och skriver svar som beskriver vem du är som person. Det fysiska testet innebär att du ska springa 2 km på max 12 minuter. Du ska lyfta och dra en docka som väger 77 kg minst 15 meter. Klarar du det här, både läs- och skrivförståelsen och det fysiska testet, genomgår du avslutningsvis en intervju som avgör om du antas till utbildningen eller ej.

Kursavgift

Om du antas till grundutbildningen så aviseras du kursavgiften på 22 875 kronor. Den ska vara betald inom 14 dagar efter du fått aviseringen. Avgiften är ny och gäller kurser som startar den 1 mars 2020 eller senare. 

Ordningsvaktsförordnande

Efter godkänd grundutbildning får du ett ordningsvaktsförordnande. Förordnandet gäller i tre år.

Utbildningsmaterial för ordningsvakter

En ordningsvakt är förordnad att medverka till att upprätthålla allmän ordning. För att kunna göra det har en ordningsvakt genom lag försetts med en hel del befogenheter. Ordningsvakter har rätt att frihetsberöva personer samt att använda våld i vissa situationer.

Juridik för ordningsvakter