Polisens grundutbildning för ordningsvakter

Grundutbildningen till ordningsvakt genomförs på flera orter i landet. Du kan ansöka till utbildningen på vilken ort du vill men din ansökan om utbildning och förordnande ska skickas till den polisregion där du är folkbokförd.

Ansökan och ansökningsavgift

I ansökan anger du önskat utbildningsdatum och utbildningsort. När du har skickat in din ansökan kommer du att aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor och i den avgiften ingår även ett eventuellt utfärdande av ordningsvaktsförordnande. Handläggningen av ditt ärende kommer att påbörjas först när betalningen är registrerad hos oss. En registerkontroll utförs mot brottsregistret.

Lämplighetsprövning

Endast om du inte förekommer i brottsregistret kallas du till lämplighetsprövningen. Prövningen innefattar en läs- och skrivförståelsetest och ett fysiskt test. Du börjar med läs- och skrivförståelsen. Det innebär att du läser frågor och skriver svar som beskriver vem du är som person. Det fysiska testet innebär att du ska springa 2 km på max 12 minuter. Du ska lyfta och dra en docka som väger 77 kg minst 15 meter. Klarar du det här, både läs- och skrivförståelsen och det fysiska testet, genomgår du avslutningsvis en intervju som avgör om du antas till utbildningen eller ej.

Kursavgift

Om du antas till grundutbildningen kommer du aviseras kursavgiften på 22 875 kronor. Avin skickas till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Avgiften ska vara betald inom 14 dagar efter att du fått aviseringen och innan utbildningen startar. Återbetalning av kursavgiften medges ej om inte polismyndigheten av särskilda skäl har varit tvungna att ställa in utbildningen. 

Utbildning

För att bli godkänd på utbildningen och därmed ha möjlighet att få ett förordnande som ordningsvakt krävs fullständig närvaro och deltagande under samtliga utbildningstimmar samt godkänt skriftligt prov och godkända examinationer i självskyddsmoment. Om du behöver göra omprov, antingen på teori eller fysiska moment, medges ett tillfälle för omprov. Omprov genomförs på ett av polismyndigheten angivet tillfälle och ska genomföras inom den tid som din ansökan är giltig, vilket är inom ett år från det att din ansökan om förordnande och utbildning inkom till polisen. För den som inte fullföljer utbildningen eller inte blir godkänd på utbildningen sker ingen återbetalning av kursavgift.

Ordningsvaktsförordnande

Efter godkänd grundutbildning får du ett ordningsvaktsförordnande som gäller i tre år.

Information med anledning av covid-19

Grundutbildningen till ordningsvakt är av polismyndigheten beslutad som nödvändig att genomföra och genomförs därför som planerat. De utbildningar som genomförs med fysisk närvaro är riskbedömd avseende minimering av smittspridning av covid-19 och åtgärder vidtas därefter. Samtliga som ska delta i polismyndighetens utbildningsverksamhet delges aktuell information kring deltagande i utbildning med anledning av covid-19 i samband med att man kallas till utbildningen.

Utbildningsmaterial för ordningsvakter

En ordningsvakt är förordnad att medverka till att upprätthålla allmän ordning. För att kunna göra det har en ordningsvakt genom lag försetts med en hel del befogenheter. Ordningsvakter har rätt att frihetsberöva personer samt att använda våld i vissa situationer.

Juridik för ordningsvakter