Sök
Stäng Meny

Polisens grundutbildning för ordningsvakter

Grundutbildningen till ordningsvakt genomförs på flera orter i landet. Du kan ansöka till utbildningen på vilken ort du vill men din ansökan om utbildning och förordnande handläggs av den polisregion där du är folkbokförd.

Ansökan och ansökningsavgift

I ansökan väljer du vilket kurstillfälle du önskar gå. När du har skickat in ansökan kommer du aviseras ansökningsavgiften på 870 kronor. I avgiften ingår även ett eventuellt utfärdande av ordningsvaktsförordnande. Handläggningen av ditt ärende kommer att påbörjas först när betalningen är registrerad hos oss.

Frågor om ansökan

Eftersom din ansökan handläggs av den polisregion där du är folkbokförd ska du vända dig till den polisregionen om du har frågor om din ansökan. Detta gäller oavsett i vilken polisregion eller på vilken ort du har ansökt om att få gå utbildningen. 

Kursavgift

Kursavgiften för grundutbildningen är 22 875 kronor men reduceras från den 1 januari 2024 till 10 000 kronor. Du kommer att aviseras kursavgiften till den e-postadress som du har angett i din ansökan. Avgiften ska vara betald inom 14 dagar efter att du fått aviseringen och innan utbildningen startar. Återbetalning av kursavgiften medges ej om inte Polismyndigheten av särskilda skäl har varit tvungna att ställa in utbildningen.

Om kursavgiften ska betalas av ett företag måste en medgivandeblankett (pdf, 205 kB) signeras av fakturamottagaren och bifogas i din ansökan annars kommer du att bli aviserad kursavgiften. Alla fält måste fyllas i. Medgivandeblankett som inte bifogas ansökan är inte giltig.

Om företaget som ska betala din kursavgift önskar en elektronisk faktura från Polismyndigheten i i peppol-format eller sve-format måste en e-fakturablankett (pdf, 125 kB) fyllas i och skickas med e-post till pac-ekonomi.rps@polisen.se Observera att detta bara behöver göras en gång.

Krav på godkänd utbildning

För att bli godkänd på utbildningen och därmed ha möjlighet att få ett förordnande som ordningsvakt krävs fullständig närvaro och deltagande under samtliga utbildningstimmar samt godkänt skriftligt prov och godkända examinationer i självskyddsmoment.

Ordningsvaktsförordnande

Från 1 januari 2024 får du ett ordningsvaktsförordnande som gäller i högst fem år.

Utbildningsmaterial för ordningsvakter

En ordningsvakt är förordnad att medverka till att upprätthålla allmän ordning. För att kunna göra det har en ordningsvakt genom lag försetts med en hel del befogenheter. Ordningsvakter har rätt att frihetsberöva personer samt att använda våld i vissa situationer.

Juridik för ordningsvakter (pdf, 2 MB)