Sök
Stäng Meny

Ny lag om ordningsvakter börjar gälla den 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 börjar en ny lag och förordning om ordningsvakter att gälla. Ordningsvakter får ett utökat uppdrag och vissa nya befogenheter. En ny tillståndsprocess för att använda ordningsvakter och en förlängd ordningsvaktsutbildning införs också.

Varför behövs en ny lag om ordningsvakter?

Samhället har idag ett större behov än förr av att kunna använda ordningsvakter i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Den nya lagen gör det möjligt att använda ordningsvakter på fler platser och till fler syften.

Utökat uppdrag, nya befogenheter och längre förordnande

Genom den nya lagen får ordningsvakter användas som ett komplement till Polismyndigheten för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. Ett förordnande kommer att gälla i högst fem år, istället för högst tre år som idag.

Från och med den 1 januari 2024 får ordningsvakterna även:

  • transportera vissa omhändertagna personer
  • kroppsvisitera i identifieringssyfte
  • förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa

Ny tillståndsprocess för att använda ordningsvakter

Från och med den 1 januari 2024 krävs det tillstånd för att få använda ordningsvakter. Det som tidigare benämndes LOV2- och LOV3-områden tas bort. I stället får den som vill använda ordningsvakter ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten. I vissa fall behöver tillstånd inte sökas – till exempel om det redan finns ett tillstånd enligt ordningslagen med villkor om ordningsvakter.  FAQ om nya lagen om ordningsvakter.

Förlängd ordningsvaktsutbildning

Grundutbildningen till ordningsvakt förlängs från 80 till 160 timmar. Även fortbildningen förlängs. Avgiften för att genomgå grundutbildningen kommer att sänkas från 22 875 till 10 000 kronor. Kostnaden för fortbildning respektive särskild utbildning (exempelvis transportutbildning) kommer att vara 5 000 kronor.