Sök
Stäng Meny

04 januari 21.33, Trafikbrott, Rättvik

En man i fyrtioårsåldern har tilldelats ordningsbot efter att ha framfört ett fordon belagt med körförbud.

Föraren och fordonet kontrollerades  längs riksväg 70 vid Vikarbyn.

Bötesbeloppet för förseelsen är 1500 kronor.

Utdrag ur Fordonsförordningen 2009:211

9 § Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet används i strid mot
1. körförbud,
2. bestämmelserna om fordons beskaffenhet och utrustning i
a) 2 kap. 1 §,
b) föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning,
3. bestämmelserna om mopedbesiktning i 2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 §,
4. bestämmelserna om lämplighetsbesiktning i 5 kap. 1 § 1-4, eller
5. bestämmelserna om medförande av dokument i 6 kap. 23 a § eller 8 kap. 3 c § andra stycket.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.