Sök

Kungörelse om gods som tagits i beslag av polisen i Malmö

Polisen i Malmö söker ägare som tagits i förvar enligt lagen om visst stöldgods mm (1974:1065) under perioden 2018-2023.

Godsförteckning (pdf, 166 kB)

Vill du göra anspråk på något av föremålen ska du senast den 2 juni 2024 anmäla detta till polisens beslag i Malmö. Anmälan om ditt anspråk gör du via e-post till kungorelse-beslaget.malmo@polisen.se

För att du ska kunna göra anspråk på något föremål ska du ha gjort en anmälan om förlust av godset. I ditt anspråk ska du uppge ärendenumret från din anmälan. Du ska även kunna beskriva föremålet genom att uppge exempelvis fabrikat, tillverkningsnummer eller annat kännetecken. Finns en bild på föremålet går det bra att bifoga denna i e-postmeddelandet.

Om inget anspråk kommit in till polisens beslag i Malmö den 2 juni kommer de beslagtagna föremålen att hanteras enligt lagen om visst stöldgods m.m. (1974:1065)

Visning av de beslagtagna föremålen kommer inte att ske.