Sök
Stäng Meny

Nytt forensiskt standardförfarande driftsatt

Det nya standardförfarandet handlar om registersökning av ansiktsbild.

Under 2021 driftsatte NFC, polisens nationella forensiska centrum, ett nytt standardförfarande som går ut på att en bild på en okänd person söks med en algoritm för ansiktsigenkänning mot ansiktsbilderna i Polismyndighetens it-system Abis. Bilden söks i syfte att få fram ett uppslag på vem personen skulle kunna vara. Sökutfallet analyseras sedan manuellt av forensiker som fastställer om det finns en potentiell kandidat eller inte. Sökresultatet redovisas som ett forensiskt uppslag med information om en potentiell kandidat, alternativt ingen potentiell kandidat. Standardförfarandet är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025.

Driftsättningen, som skedde i maj 2021, föregicks av en rättsutredning och även Integritetsskyddsmyndigheten har gett klartecken att Polismyndigheten får införa metoden i verksamheten på nationellt forensiskt centrum.

Om polisens it-system Abis

Abis står för Automatic Biometric Identification System. Abis innehåller både fingeravtryck och ansiktsbilder som upptas vid daktyloskopering, samt sökfunktionalitet för båda biometrierna. Polismyndigheten driftsatte it-systemet i april 2021. Driftsättningen av it-systemet var en förutsättning för att kunna driftsätta registersökning av ansiktsbild.

Metoder och standardförfaranden forensiska undersökningar