Sök
Stäng Meny

Polisnärvaro vid björnjakten i Dalarnas och Värmlands län

Den 21 augusti startar björnjakten och polisregion Bergslagen kommer att ha en förhöjd närvaro i de aktuella licensområdena.

I Dalarnas län får 85 björnar fällas. I Värmland får högst 3 björnar fällas varav högst 1 en hona, vilket innebär att om den första björnen som fälls är en hona så avlyses jakten. 

Till skillnad mot tidigare år är det nu tillåtet att släppa sin hund från anmäld åtel och i Dalarna är honkvoter borttaget.

Polisen kommer att ha en förhöjd närvaro i de aktuella licensområdena med huvudsyftet att förhindra jaktsabotage och bidra till att den legalt beslutade jakten kan genomföras utan störning.

- Underrättelsebilden visar i nuläget inte på någon förhöjd eller känd hotbild men erfarenheten visar att störningar mot enskilda personer, jakten och dess företrädare i sin helhet kan förekomma, säger Peter Karlsson, chef för polisområde Dalarna.

Polisen kommer vid behov att använda sig av UAS (unmanned aerial system) alternativt helikopter, för att kunna bevaka licensområdena.

Som tidigare år kommer också stickprovskontroller att ske, främst med inriktning på vapenlicenser, statligt jaktkort och liknande.

Länsstyrelsens personal kommer att finnas på två olika besiktningsplatser i Dalarna och på en plats i Värmland. Polisen kan komma att närvara vid besiktningsstationerna. Jägare som störs av aktivister, utsätts för sabotage eller upptäcker andra brottsliga handlingar ombeds utan dröjsmål att kontakta polis för åtgärder. Vid pågående brott, ring 112.