Sök
Stäng Meny

Europolinsats mot arbetslivskriminalitet

Svensk polis deltog under vecka 26 i en gemensam insats mot arbetslivskriminalitet ledd av Europol.

Under insatsen genomfördes inspektioner inom transport, logistik, byggsektorn, jordbruk, restaurang samt skönhetssalonger.

Vid inspektion av en internationell restaurangkedja i Stockholm upprättades två anmälningar mot utlänningslagen samt utdömd sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket på 25 000 kr. Kommunen stängde restaurangen.

Åtalsanmälan om miljöbrott upprättades vid inspektion av ett slakteri i Vara kommun samt förelägganden om att vidta åtgärder bland annat på grund av utsläpp i en å. Ett boende förbjöds inne på slakteriet och Arbetsmiljöverket har inlett utredning av ett flertal felaktiga utstationeringar. 

Kontroller vid olika grönsaksodlingar i region Syd ledde till anmälningar om brott mot ulänningslagen och bland annat utdömdes vite över 100 000 kr av Arbetsmiljöverket.

Kontroller totalt inom insatsen

 • 65 839 individer
 • 22 958 fordon
 • 57 misstänkta för brott
 • 21 gripna för människoexploatering
 • 261 identifierade brottsoffer.

Så deltog Sverige i insatsen

 • 1060 kontroller totalt
 • 165 poliser deltog
 • 135 kontrollerade platser
 • 402 kontrollerade individer
 • 182 kontrollerade fordon.

Fakta om insatsen

 • EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats) är ett europeiskt samarbete mot organiserad och grov brottslighet
 • Insatsen skedde samordnat i realtid i 5 länder och var samordnad från EMPACT och Europol.
 • Gemensam kommunikationskanal (VCP) var upprättad för kontakt i realtid mellan länderna
 • Totalt deltog 31 länder och drygt 11 000 kontroller genomfördes.

Deltagande länder

Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Albanien, Moldavien, Norge, Schweiz, Storbritannien, Ukraina, Lettland.