Sök
Stäng Meny

Fällande dom för person som knivhögg polisanställd i Norrköping

Ett fotografi av fru Justitia i guldtryck på pärmen av en lagbok.

Den 7 juli fällde Tingsrätten i Norrköping gärningsmannen och dömde honom till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning samt att betala skadestånd till två poliser om sammanlagt drygt 450 000 kr.

På eftermiddagen den 27 februari i år blev en polisanställd attackerad och knivhuggen när han lämnade polishuset efter arbetsdagens slut. Skadorna som han ådrog sig i attacken var allvarliga och krävde operation och sjukhusvård. Kollegor var snabbt på plats och kunde avväpna och gripa den misstänkte gärningsmannen. I samband med ingripandet blev man tvungen att skjuta den misstänkte i benet. Det stod tidigt klart i utredningen att gärningsmannen hade agerat på egen hand och att det handlade om en isolerad händelse. Direkt efter händelsen förstärktes säkerheten omkring polishuset samtidigt som krisstöd upprättades för berörda medarbetare.

– Den som begår våld mot våra polisanställda ger sig inte bara på den enskilda medarbetaren, det är ett angrepp mot vårt demokratiska samhälle. Det kan vi aldrig acceptera och därför känns det väldigt bra att gärningspersonen nu har fällts i tingsrätten, säger Malena Grann, regionpolischef.

Säkerheten för medarbetare är av största vikt

Arbetet med säkerheten kring polishus är ständigt pågående men har intensifierats efter den aktuella händelsen.

– Det är fruktansvärt att en sådan händelse ska inträffa. Säkerheten för våra medarbetare är av största vikt och vi vidtar kontinuerligt åtgärder för att stärka skyddet kring polishusen säger Stefan Gunnarsson, tillförordnad säkerhetschef polisregion Öst.

Försök till mord i två fall samt grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Den rättspsykiatriska utredningen som redovisades vid den återupptagna huvudförhandligen i Tingsrätten visade att gärningsmannen lider av en allvarlig psykisk störning och är i behov av vård. Gärningsmannen dömdes av Tingsrätten för försök till mord i två fall samt grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Påföljden för brotten blir rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning samt skadestånd om drygt 450 000 kr till två poliser. 

Presskontakter

Lokalpolisområde Norrköping

Tillförordnad lokalpolisområdeschef Helena Fridén, telefon 010-566 59 07.

Säkerhetsfrågor

Tillförordnad säkerhetschef, polisregion Öst, Stefan Gunnarsson via presstelefon 010-56 923 66.