Sök
Stäng Meny

Krogtillsyner i Kungsbacka

Polisen i Kungsbacka har tillsammans med Kungsbacka kommun haft tillsyn på krogar på olika platser i kommunen.

Kommunens alkoholhandläggare kontrollerade fredagen den 30 juni hur olika verksamheter efterlever alkohollagen och en hälsoskyddsinspektör deltog med fokus på buller och rökfria miljöer. I samband med tillsynen utförde polisen så kallade swipe-kontroller på 15 serveringsställen. På 10 av dessa fanns det spår av kokain på gästtoaletterna.

– Syftet med swipe-kontrollerna är bland annat att se om det blivit någon förändring sedan i våras då det utfördes en liknande kontroll och då man kunde konstatera att det var en hög träff av kokain ute på krogarna, berättar Henrik Stilling, operativ samordnare i lokalpolisområde Kungsbacka.

Kommunen bjöd efter den tillsynen in till ett informations- och utbildningstillfälle för krögare och personal. Man tog även fram informationsmaterial som kunde anslås på krogarna som visar att man tar ställning och arbetar mot narkotika.

– Det går i nuläget inte att se någon förändring i narkotikaanvändningen på krogarna men förhoppningen är att det ska ge resultat på längre sikt. Polisen kommer fortsätta jobba mot narkotika i alla former och vi önskar att även krögarna fortsätter arbeta aktivt för att förhindra och försvåra för sina gäster att bruka kokain på toaletterna, säger Henrik Stilling.

Kommunen ser nu på möjligheten att starta upp ett länsgemensamt projekt, Krogar mot knark, för att med gemensamma krafter fortsätta att hjälpas åt att förebygga och jobba mot knarket i hela Halland.

– Lokalpolisområdets fokus gällande arbetet mot narkotika är just nu att komma åt de som köper och använder narkotika. Det är viktigt att få dem att förstå att deras narkotikabruk är grunden till den grova organiserade brottsligheten, inklusive många av de skjutningar som inträffat den senaste tiden, säger Henrik Stilling vid polisen i Kungsbacka.

Swipe-kontroll

En swipe-kontroll innebär att man med en särskild servett torkar ytor och finns där spår av narkotika, kokain i detta fallet, ger det utslag genom att trasan ändrar färg.