Sök
Stäng Meny

Tvättade 100-tals miljoner – döms till fängelse

Bild på sedlar

Tre män dömdes på fredagen till fängelse för penningtvättsbrott. Bild: Riksbanken

Fyra män åtalades varav tre nu döms till olika långa fängelsestraff för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott. Det meddelade Malmö tingsrätt på fredagen.

Växlingskontoret i centrala Malmö användes för att tvätta 76 miljoner kronor från narkotikaförsäljning. Samtidigt överfördes oredovisade pengar, genom så kallad ”Hawala”, överstigande 200 miljoner kronor mellan olika länder och orter - utan att flyttas rent fysiskt.

– Växlingskontor som erbjuder den här typen av tjänster är ett brottsverktyg för de kriminella nätverken och en möjlighet att obemärkt förvara sina brottsvinster. Det är därför som arbetet mot den här typen av verksamheter är väldigt viktigt, säger Yasmin Apatzidou, finansiell utredare på regionala utredningsenheten Syd, med ansvar för aktuellt ärende.

På ytan var det ett helt vanligt företag som bedrev växlingskontor med en bokföring som utåt sett var mer eller mindre korrekt. Företaget arbetade också aktivt med att utbilda sin personal för att motverka och upptäcka penningtvätt. Men efter att polisen 2020 börjat utreda grova narkotikabrott, vilket två män även dömdes för, skulle företagets verkliga verksamhet avslöjas.

–  En del av bevisningen i narkotikaärendet bestod av meddelanden på Encrochat där de båda männen chattat med en person som på begäran skickat ekonomiska sammanställningar till de två männen vilket ledde till misstanke om hantering av pengar som kunde kopplas till narkotikaförsäljning, säger Yasmin Apatzidou.

Männen på växlingskontoret ska ha förvarat, växlat, överfört och lämnat ut pengarna till olika personer, till en summa på 76 miljoner mellan september 2019-augusti 2020. Samtidigt misstänkts männen även ha bedrivit en oredovisad, icke registrerad så kallad ”hawalaverksamhet”. Det innebär att pengar överförs mellan olika länder eller orter utan att de fysiskt förflyttas. Det sker genom att beloppen kvittas mellan en förmedlare och en annan, och att det vid enstaka tillfällen, genom penningkurirer, görs fysiska överföringar. Det är ett nätverk som bygger på förtroende mellan förmedlarna i nätverket.

Åtalet uppgår till cirka 113 miljoner kronor och gäller transaktioner överstigande 50 000 kronor. Till sin hjälp hade männen anlitat en penningkurir, en 53-årig man, som tog emot och transporterade pengar från hawalaverksamheten. Även han stod åtalad i den 16 dagar långa rättegången.

Hösten 2020 togs beslut om hemliga tvångsmedel i form av bland annat telefonavlyssning, och kameraövervakning. Det bedrevs samtidigt också spaning mot växlingskontoret. När tillräckligt med material dokumenterats och analyserats gjordes den 24 november 2020 ett koordinerat tillslag i tre företagslokaler och i de misstänktas bostäder.

–  I en kartong hittades 1 miljon kronor i 1000-kronorssedlar och på en av företagsadresserna återfanns 750 000 kronor i en avfallspåse hängandes på en klädhängare, för att ge två exempel. När den huvudmisstänkte greps hade han en USB-sticka med en manuell bokföring i fickan. Omfattningen av den illegala verksamheten hade inte kunnat kartläggas utan Excelfilerna från USB-stickan, säger Yasmin Apatzidou.

Vid tillslaget togs över 100 IT-enheter i beslag, bland annat mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Även kontanter i olika valutor, till ett värde av cirka 9,4 miljoner kronor, togs i beslag. Kontanter som inte fanns inslaget i företagets kassaregister. Förutom kontanterna på växlingskontoren beslagtogs även 3,1 miljoner kronor i kontanter samt guld till värde av 1,5 miljon kronor i bankfack tillhörande anhöriga till de två huvudmisstänkta.

Tack vare att mer eller mindre varenda vrå av växlingskontoret var kameraövervakat av växlingskontorets egna kameraövervakning fick polisen tillgång till ett detaljerat bevismaterial som togs i beslag.

–  Vi kunde följa inslagningar i kassan som syns på kameraövervakningen och sedan jämföra det med kassaregistret, vilket inte visade sig stämma. Genom kameraövervakningen kunde vi även jämföra hawalatransaktioner med excelfilen och med chattmeddelanden till och från olika kontor från den huvudmisstänktes mobil. Det tog lång tid att gå igenom all övervakningsfilm, men det har varit en stor tillgång i utredningen för den har visat på hur saker och ting gått tillväga, säger Yasmin Apatzidou.

I det gedigna bevismaterialet som resulterat i ett förundersökningsprotokoll på ca 4500 sidor finns flera intressanta exempel. På en bild, som skickats i Encrochat, håller en hand en mobiltelefon. På bilden syns ett lillfinger tydligt och vid jämförelse blev det träff på en av de huvudmisstänkta männen och därmed styrkt att det var han på bilden.

Malmö Tingsrätt meddelade dom i ärendet på fredagen:

  • 62-årig man döms till 5 år och 10 månader fängelse för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott.

  • 73-årig man döms till fängelse i 4 år och 8 månader för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott.

  • 53-årig man döms till fängelse i 2 år och 6 månader för näringspenningtvätt, grovt brott.

  • Man i 25-årsåldern frias helt.

  • Över 12 miljoner kronor förverkades.

– Domen är ett resultat av ett omfattande utredningsarbete som pågått under 2,5 år. Det har varit ett stort och komplicerat pussel att lägga. Förutom den förstärkta regleringen av valutaväxlare som föreslås träda i kraft 1 januari 2024 är det nödvändigt att det även ställs högre krav på valutaväxlares riskbedömningar av kunder och rutiner för kundkännedom. Desto större risk desto större behov av reglering och kontroll av att reglerna efterföljs, säger Yasmin Apatzidou.