Sök
Stäng Meny

Backa barnet har tecknats i Degerfors – en överenskommelse för barnets bästa

Barn ska få bästa möjliga start i livet. Punkt. Med det som grund tecknades den 15 juni en överenskommelse mellan Degerfors kommun, Region Örebro län och Polismyndigheten.

- Barnets bästa får aldrig tummas på eller riskera att hamna mellan stolarna och då kan det handla om att jag som myndighetsrepresentant får göra lite mer än vad som formellt sett ”är min egna verksamhet”. Men genom att göra det försäkrar jag mig om att barnet, ungdomen eller den familjen får det stöd som hen behöver, förklarar Jens Hedenborg som är lokalpolisområdeschef i Karlskoga.

Samverkan med kommun och region

Överenskommelsen går under benämningen Backa barnet och innebär i praktiken att skapa som en länk mellan barn och vårdnadshavare samt polisens, kommunens och regionens olika verksamheter. Det blir ett sätt för att

  • familjer, barn och unga ska ha tillgång till tidiga insatser och veta var de ska vända sig
  • undvika att barn och unga hamnar som i tomrum med sina ärenden mellan olika verksamheter
  • i de fall som det behövs så samlas de professionella och barnets nätverk tillsammans med familj och barn

Gemensam grund, terminologi och ett gemensamt språk är några av delarna som sak säkerställa att vi tillgodoser barns rättigheter och hjälper varje barn på ett likvärdigt sätt.

Backa Barnet är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Degerfors kommun och Region Örebro län.