Sök
Stäng Meny

Delar av Sibbarp kameraövervakas tillfälligt

Område som visar var kameraövervakning med UAS sker

Bild: Polisen

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med hjälp av UAS, polisens drönare, i delar av Sibbarp i Malmö. Syftet med kamerövervakningen är bland annat att förhindra, förebygga och upptäcka brottslighet samt att öka tryggheten.  

Beslutet gäller den 7 juli 2023 kl. 15.00 till 02.00 samt 8 juli 2023 kl. 15.00 till 02.00.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.

  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.

    Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.