Sök
Stäng Meny

Center mot arbetslivskriminalitet startar i polisregion Öst

Flera myndigheter samverkar i kampen mot regelöverträdelser, brottslighet och dåliga villkor i arbetslivet. Under tisdagen invigdes landets tredje center mot arbetslivskriminalitet, i Norrköping.

I centret för arbetslivskriminalitet (AKC) jobbar flera myndigheter tillsammans för att upptäcka felaktigheter hos arbetsgivare, som exempelvis svart arbetskraft, anställda som saknar rätt att arbeta i Sverige, farlig arbetsmiljö eller arbetskraft vars villkor utgör människohandel eller människoexploatering.

– Nu sätter vi ännu hårdare press mot de som fuskar och utför brott i arbetslivet. Vi samlar nu expertis från olika myndigheter på ett och samma ställe för att få en stark regional kännedom om läget på arbetsplatserna och en möjlighet att dela arbetssätt och erfarenhet mellan myndigheterna. Organiserad och systematisk och samhällshotande brottslighet ska prioriteras, säger Christian Winkler, chef underrättelseverksamheten i polisregion Öst och medlem i den regionala styrgruppen i arbetet mot arbetslivskriminallitet.

Navet i arbetet mot arbetslivskriminalitet

Myndigheternas uppdrag är att säkerställa att det finns resurser till åtgärder för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Åtgärderna kan vara brottsförebyggande, administrativa, operativa eller lagförande. I centret, som ligger i polisens lokaler i Norrköping, ska myndighetsgemensamma kontroller planeras och analyseras. Kontrollerna sker sedan oanmälda vid arbetsplatser runt om i Östergötlands, Södermanlands och Jönköpings län.

– Vårt fokus ska ligga på bekämpning av brottslighet som orsakar mänskligt lidande och ekonomisk skada för samhället och det som är samhällshotande behöver prioriteras. Centrat kommer bli navet i detta arbete med en förhoppning om ett större helhetsperspektiv om att arbetslivskriminaliteten är allas vårt ansvar, säger polisinspektör Magdalena Lennmarken, nationella operativa avdelningen och samordnare för center mot arbetslivskriminalitet i polisregion Öst.

Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet och i arbetet deltar förutom Polismyndigheten även Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Jämställdhetsmyndigheten.

Landets tredje center

Sedan tidigare finns två center mot arbetslivskriminalitet, i Umeå och Göteborg, och planen är att öppna sammanlagt sju.

– Arbetslivskriminaliteten ökar, därför är det viktigt att vi myndigheter fortsätter att utveckla våra metoder för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll. Vi ser som samordnade myndighet en stor styrka i att dagligen kunna samverka över myndighetsgränserna. Tillsammans har vi avslöjat allt från farliga arbetsmiljöer till svart arbetskraft, företag som fuskar med skatter och avgifter och misstänkt människohandel, säger Anna Nordenmark enhetschef på avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Sedan 2018 har myndigheterna gjort cirka 9 000 gemensamma kontroller i Sverige. Det har bland annat lett till beslut om sanktionsavgifter på cirka 50 miljoner kronor. Men för att nå ännu bättre resultat behöver sekretessreglerna anpassas så att myndigheterna lättare kan byta information med varandra.

– Med förändrade sekretessregler kan arbetet på våra center mot arbetslivskriminalitet bli betydligt mer effektivt. Genom ändrade regler kan vårt myndighetsgemensamma arbete bidra till att bekämpa osund konkurrens och bidra till bättre villkor för utsatta arbetstagare på arbetsmarknaden, säger Conny Svensson på Skatteverket.

Center mot arbetslivskriminalitet

Arbetslivskriminalitet har, av delegationen mot arbetslivskriminalitet, definierats som kvalificerade förfaranden som strider mot bestämmelser i författningar eller avtal och rör arbetslivet. Det innebär att arbetstagare utnyttjas, konkurrensen snedvrids, att det utförs organiserat eller systematiskt eller är av allvarlig eller omfattande karaktär.

I regeringsuppdraget mot arbetslivskriminalitet samarbetar nio myndigheter: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Det handlar om att stoppa företag som bryter mot regler och ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet. Sedan 2018 har myndigheterna gjort 9 000 gemensamma kontroller, vilket bland annat har resulterat i beslut om sanktionsavgifter på cirka 50 miljoner kronor. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Under 2022 öppnade center för arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå.

I juni 2023 öppnar center för arbetslivskriminalitet i Norrköping. Under 2023 ska ytterligare fyra center öppna på andra platser i landet.

Kontakt för media

Arbetsmiljöverkets presstjänst: 010-730 91 55, media@av.se

Polismyndighetens presstjänst i polisregion Öst: 010-56 923 66, media.ost@polisen.se

Skatteverkets presstjänst: 010-574 89 60, press@skatteverket.se