Sök
Stäng Meny

Gemensam polisinsats med fokus på brott i nära relation

19–25 juni genomför polisen i region Mitt insats Sommarfrid med målet att minska antalet brott i nära relation. Och för att i slutändan – rädda liv.

Sommarfrid är en brottsförebyggande insats som genomförs inför och under midsommarhelgen på lokal nivå i samtliga tre polisområden; Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

– Polisen arbete mot särskilt utsatta brottsoffer pågår dygnet runt, året om. Det är ett outtröttligt arbete som aldrig stannar av. Att vi nu genomför insats Sommarfrid innebär att vi har ett extra fokus under kommande storhelg, midsommar. Vi kommer att arbeta med ökad närvaro i bostadsområden, dörrknackning, rondering på de platser där vi vet att det finns utfärdat kontaktförbud och att dessa kontaktförbud återkommande bryts. Vi för dessutom samtal med medborgare om hur hjälp kan nås för den som är utsatt eller för de som uppmärksammar att det inte står rätt till hos grannar eller bekanta, säger Jonas Svedberg, operationsledare för Sommarfrid.

Under 2022 anmäldes 7 540 brott i parrelation, brott mot barn och våldtäkt mot vuxna i region Mitt. Polisen känner till att det är stora mörkertal då många inte vill eller vågar anmäla vad de utsatts för.

Våld i relationer förekommer i hela samhället och kan ske genom våldshandlingar och hot av någon i den egna familjen. Det kan vara en partner, tidigare partner, förälder, syskon eller barn. Brotten kan vara ofredande, hot och olika typer av vålds- och sexualbrott. Det är vanligt att dessa brott sker i hemmet och det gör att det också kan vara svårt att ingripa och hjälpa den som är utsatt. Polisen känner till att våldet ofta ökar under storhelger och då människor är lediga.

Så kan du som granne, bekant eller släkting hjälpa till

  • Du kanske hör kraftfulla dunsar i väggen - eller någon som skriker hos grannen? Polisen behöver din hjälp för att upptäcka när det händer, så att vi kan hjälpa den som blir utsatt.
  • Ring polisen - hellre en gång för mycket! Du når oss via 114 14, i en akut situation ringer du 112.
  • På polisens hemsida finns mer information om brott i nära relation på olika språk och hur den som är utsatt kan få stöd och hjälp: polisen.se/komtilloss


Kontaktpersoner insats Sommarfrid

Sommarfrid är en regional polisinsats. Lokala kontaktpersoner som ansvarar för arbetet i lokalpolisområdet finns tillgänglig för media. Kontakt sker via region Mitts mediecenter (bemannas vardagar 9-15)
Epost: media.mitt@polisen.se
Telefon: 010-56 77 009

FAKTARUTA – INSATS SOMMARFRID

Insats Sommafrid sker inom ramen för Polismyndighetens satsning mot särskilt utsatta brottsoffer. I region Mitt benämns arbetet Strategi Gryning och fokuserar på våld inom familjen, våldtäkter, sexualbrott mot barn inklusive grooming samt barnpornografibrott. Liv ska räddas, våld ska minska, rädsla ska bytas mot trygghet, fler gärningsmän ska lagföras och visionen är noll döda.