Sök

Halmstad får nytt LOV 3§-område

Ordningsvakt talar med polis

Bild: Minna Ridderstolpe

Halmstads kommun har fått tillstånd från Polismyndigheten om att stadskärnan ska bli ett så kallat LOV 3§-område. Det betyder att fler ordningsvakter kommer att synas i centrum tillsammans med polisen.

Trygghet i centrum är den viktigaste frågan, enligt den medborgarundersökning som polisen och kommunen gör som grund för det gemensamma Medborgarlöftet. Därför inför Halmstad kommun nu ett LOV 3§-område som innebär att ordningsvakter förordnas inom ett begränsat område på bestämda tider.

– LOV 3§ innebär att Polismyndigheten ger kommunen tillstånd att ha ordningsvakter inom ett begränsat område under begränsade tider. Inom det området har de rätt att avvisa, avlägsna eller omhänderta personer i syfte att upprätthålla allmän ordning, säger Christian Karlsson, polis i Halmstad.

Fyra områden i Halmstad

Det finns sedan tidigare fyra LOV 3§-områden i Halmstad; akuten på sjukhuset, köpcentret Hallarna, Halmstads tingsrätt och Migrationsverkets lokaler i Spenshult. 

– Det har bland annat kommit fram i våra medborgardialoger att det finns en upplevd otrygghet i city under kvällstid. Ordningsvakter inom det avgränsade området i centrum ska ses som komplement till polisen och syftet är att öka den upplevda tryggheten, säger Mikael Ericsson, polis i Halmstad.

Bra samarbete

Åtgärden handlar främst om synlighet – att uniformerad personal som poliser och ordningsvakter syns mer i centrum. Ordningsvakterna kommer framför allt att vara synliga på dagtid från klockan 11 till 21 på vardagar och fram till klockan 23 på helgkvällar.

– Vi arbetar tillsammans och har ett fantastiskt bra samarbete mellan polisen och ordningsvakterna i lokalpolisområde Halmstad/Laholm. Vi har flera fina exempel där ordningsvakter har varit den avgörande länken för lagföring, säger Mikael Ericsson. 

LOV 3§ syftar på tredje paragrafen i Lagen om ordningsvakter (LOV), som reglerar ordningsvakters befogenheter inom avgränsade områden.

Nya regler för ordningsvakter

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en ny lag om ordningsvakter. Lagen ger ordningsvakter utökade befogenheter, till exempel att få transportera vissa omhändertagna personer och förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa.

Ordningsvakter ska även användas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bidra till trygghet. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2024.

Polisen utbildar och utövar tillsyn över ordningsvakter, som har begränsade polisiära befogenheter. De får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande och även använda nödvändigt våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt.

Källa TT