Sök
Stäng Meny

Många våldsdåd avvärjda - men samhället behöver kraftsamla mot det grova våldet

På en pressträff måndagen den 19 juni berättade Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om det intensifierade arbetet mot våldsutvecklingen i region Stockholm och övriga landet.

Sedan årsskiftet har region Stockholm haft ett mycket högt konfliktläge bland kriminella nätverk och arbetar intensivt för att bryta våldskurvan.

Erik Widstrand, biträdande regionpolischef i Stockholm, berättade att drygt 40 våldsdåd såsom mord har förhindrats sedan årsskiftet.

– I våra två huvudkonflikter som ägt rum sedan årsskiftet pågår totalt ett 100-tal förundersökningar. I dagsläget har åtal väckts eller förväntas väckas i cirka 40 ärenden. Ytterligare ärenden förväntas leda till åtal, sade Erik Widstrand, och tillade att det hittills blivit fällande domar i samtliga tio ärenden där dom redan har meddelats.

Samtidigt har en stor mängd vapen, över 200 hittills i år, och nästan 300 kilo dynamit samt kontanter beslagtagits.

Polisens lägesbild blir allt bättre genom nya arbetsmetoder där utredningstiden i många ärenden har halverats.

– Samarbetet med Åklagarmyndigheten och socialtjänsten har förtätats och effektiviserats, förstahandsåtgärder vid grova brott har snabbats upp och tidigare forensiska svar ger goda resultat, sade Erik Widstrand, som även påpekade att den nationella förstärkningen till Stockholm har gjort att anställda med mycket god lokal lägesbild kunnat fokusera på det grova skjutvapenvåldet.

Att allmänheten och allt fler barn hör av sig till polisen med tips eller önskan om att få hoppa av kriminella nätverk är också en viktig framgångsfaktor. Samtidigt är det allt fler mycket unga, många inte ens tonåringar, som är beredda att utföra grova våldsbrott.

Eva Thuregard, chefsåklagare i Stockholm, underströk att en stor mängd grova brott nu utreds i nära samverkan med polisen och att cirka 40 åklagare jobbar mycket hårt för att nå framgång i dessa ärenden.

Hampus Nygårds, biträdande chef för nationella operativa avdelningen, Noa, gav ett nationellt perspektiv på polisens arbete över hela landet, och ur ett internationellt perspektiv. I den nationella operationen Frigg, handlar arbetet bland annat om att komma åt de kriminella personer som beställer grova brott - och som andra, oftast yngre personer, utför. Inflödet av unga individer in i skjutvapenvåldet är enligt polisens bedömningar runt 1000 personer per år. Dessutom hänger skjutningar och sprängningar ihop med den mer dolda organiserade brottsligheten där den största drivkraften är pengar.

– För att få stopp på den här brottsutvecklingen krävs att hela samhället agerar gemensamt. Polismyndigheten är nu inne i en intensiv utvecklingsfas som bygger på ett mycket nära samarbete mellan polisregionerna, nationella avdelningar och andra myndigheter, säger Hampus Nygårds.