Sök
Stäng Meny

Medborgarlöfte med fokus på relationsvåld och missbruk

Polisen och Nordanstigs kommun fortsätter att samverka och har tecknat ett löfte med fokus på det brottsförebyggande arbetet för att öka tryggheten och motverka relationsvåld och missbruk.

Polisen och Nordanstigs kommun har tagit fasta på det som medborgarna upplever är viktigt för att skapa ett tryggare Nordanstig. I mitten av juni undertecknade därför Karl von Krusenstjerna, lokalpolisområdeschef i Hälsingland och Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande i Nordanstig, medborgarlöftet för 2023 - 2026.

Medborgarlöftet utgår från en lokal problembild baserat på dialoger med medborgare och egna medarbetare, kunskap hos polisen och kommunen samt brottsstatistik. Syftet är att involvera medborgarna och lyssna på vad de upplever är ett lokalt problem för att skapa en ännu tryggare kommun.

I det stora hela känner sig känner sig de boende i Nordanstig trygga i sin kommun, men det finns faktorer som att utsättas för missbruksrelaterade brott som påverkar tryggheten.

– Vi arbetar aktivt för att minska tillgången på narkotika i samhället, men här är samverkan avgörande för att vi ska nå framgång. Det handlar om ett långsiktigt arbete där vi behöver fånga upp unga som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet, säger Karl von Krusenstjerna, lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

En annan faktor som påverkar tryggheten är ökningen av relationsbrotten i kommunen.

– Brott i nära relation förekommer i hela samhället och vi vet att det också finns ett stort mörkertal. Många varken vill eller vågar anmäla att de har utsatts för brott. Här är det viktigt att vi alla agerar, det kan rädda liv!, säger Karl von Krusenstjerna.

Det förnyade medborgarlöftet och samverkansöverenskommelsen sätter riktningen för det gemensamma långsiktiga brottsförebyggande arbetet i kommunen.

– Det är oerhört viktigt att invånarna ska känna trygghet och därför arbetar vi aktivt tillsammans kommunen i det långsiktiga trygghetsskapande arbetet, säger Johannes Persson, kommunpolis i Nordanstig