Sök
Stäng Meny

Satsning ihop med Linköpings kommun för minskad brottslighet och ökad trygghet

En polis och en civil sitter på bänk. På bordet ligger papper.

Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun, och Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef i Linköping och skrev under fortsatt samarbete för mindre brottslighet och mer trygghet.

Nu har Linköpings kommun och lokalpolisområde Linköping skrivit på nya medborgarlöften och överenskommelse om samverkan.

De medborgarlöften och den samverkansöverenskommelse som har gällt mellan polisen och kommunen i Linköping har löpt ut så nu har nya skrivits under. Det som står i medborgarlöftet ska vara mätbart och lätt att följa upp, men är bara ett axplock av det arbete som polisen gör tillsammans med Linköpings kommun. Medborgarlöftena 2023-2024 fokuserar främst på arbete mot narkotika, för trygghet och trafiksäkerhet.

– Medborgarlöftet är viktigt för vår samverkan med Linköpings kommun men framförallt för att visa medborgarna att vi arbetar med det som har framkommit i medborgardialoger samt trygghetsundersökningar, säger Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef i Linköping.

– Det här är första gången som vi lägger in skarpa skrivningar mot narkotika i medborgarlöftet, vilket omfattar både skolmiljöer samt krog och restaurang, säger Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun.

Medborgarlöftet gäller i två år och följs upp och redovisas tre gånger per år. Resultaten kommuniceras via kommunens och polisens sociala medier och hemsidor.

Gemensamt arbete

Ann-Christine Rehnström och Kristina Edlund skrev under medborgarlöftena tillsammans och de skrev även under samverkansöverenskommelse för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete år 2023-2026. I korthet handlar det om gemensamt fokus på prioriterade problem som rör organiserad brottslighet, välfärdsbrottslighet och otrygghet. Arbetet ska utgå ifrån polisens handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Linköpings kommun och kommunens åtgärdsplan. Ett konkret exempel är Rätt kurva, ett samarbete som riktar in sig på att fånga upp unga och barn som riskerar att hamna i kriminalitet och bryta det, bland annat genom att ge dem bättre förutsättningar att ägna sig åt en hobby eller en sport som de är intresserade av.

– Samverkansöverenskommelsen är ett övergripande dokument om vad vi tillsammans ska fokusera på i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet. Det ska bli intressant att se vad den nya lagstiftningen kan göra för skillnad i det här arbetet. Från och med 1 juli ska samtliga kommuner arbeta brottsförebyggande och det enligt en särskild ordning. Det ser jag fram emot, säger Ann-Christine Rehnström.

Medborgarlöften